Микротик устройствата разполагат с огромен набор от функционалности, но има разни странни и не обясними ограничения, който могат да те накарат да се чудиш дълго „ЗАЩО?“. Подобно ограничение е, че в настройките на dhcp pool може да се слагат само IP адреси за NTP сървъри, които да се раздават на клиентите но не и хостове. Ако искаме да използваме сървър от ntp pool и да го раздаваме на клиентите зад микротика имаме сериозен проблем – или трябва да сложим IP адреси от ntp pool проекта, каквито се резолват в момента, но нямаме гаранция, че ще продължат да работят за в бъдеще или трябва да мислим друга схема. Аз реших да бъде или то…

Микротик OS-а предлага възможност за писане на скриптове. Не мога да кажа, че съм експерт там, но не се притеснявам да я използвам, когато ми трябва. На кратко ще създадем скрипт, който резолва 4 NTP сървъра и след това конфигура dhcp pool-а ни с тях. Скрипта е доста елементарен:

{
:local s0 [resolve bg.pool.ntp.org]
:local s1 [resolve bg.pool.ntp.org]
:local s2 [resolve bg.pool.ntp.org]
:local s3 [resolve bg.pool.ntp.org]

/ip dhcp-server network set ntp-server="$s0,$s1,$s2,$s3" numbers=0
}

След което ни остава само да направим скрипта да се изпълнява веднъж на седмица да речем – поне за мен това е много разумен период а това, че имам 4 адреса за NTP е достатъчно безопасно дори и някой от тях да спре да работи:

/system scheduler
add interval=1w name=ntpSet policy=\
    read,write,policy \
    start-date=nov/02/2020 start-time=20:17:14