mysql 修复所有数据库

昨天的 mysql 的版本更新后, 我的服务器开始冲我喊, 它有一个托盘, 那尚未关闭干净,需要进行维修,等。. 布拉赫, 这张桌子是什么, 在此服务器上仍有约 30. 一种选择是看到日志-s,它说在这个问题上,并运行修复表或其他选项 – 更好 – 是运行修复, 检查和优化所有表. 为此目的,我将使用 mysqlcheck 工具. Общо взето вариантите в случая са като и двете коменди са синонимни една на друга:

mysqlcheck -Aor -u root -p

mysqlcheck -u root -p --auto-repair --check --optimize --all-databases

Общо взето, която и от двете команди да използвате, ефектът ще е еднакъвароматична поправка, проверка и оптимизация на всички таблици. След като напишете която и да е от двете команди, ще бъдете попитани за root паролата на mysql server-a ви.

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开. 必需的地方已做标记 *

反垃圾邮件 *