Напоследък чета доста не типични за мен неща, това е приятните такива…. (това е от преди над 1 一年)

Умира бавно този
който не пътува,
който не чете
и не слуша музика,
който не открива
очарование в себе си.

Умира бавно този
който разрушава
себелюбието си,
който отказва помощта,
който не търси разнообразие.

Умира бавно този
който се превръща
в роб на навика,
минавайки всеки ден
по същите пътеки,
който не рискува
да се облече в различен цвят
и не разговаря с непознати.

Умира бавно този
който бяга от страстта
и водовъртежа на чувствата,
които връщат блясъка в очите
и спасяват тъжните сърца.

Умира бавно този
който не променя живота си,
когато е недоволен от работата
или любовта си,
който не рискува сигурността
за неизвестното,
за да преследва една мечта,
който не се решава поне веднъж в живота си
да избяга от мъдрите съвети.

Не умирай бавноЖивей днес!

Рискувай днес! Действай днес!

Не се оставяй да умираш бавно!

Не забравяй да бъдеш щастлив!

分离不是在单词,
分手是在 prem″lčanoto,
在恐惧中, 那东西会丢失,
在恐惧中, 再也没有.
分离不是时间,
在离开你独自一人,
你参加你的再见,
分离是然后…

几天前转 25 多年的 Linux. 总是当我读到 莱纳斯的信 在这种高度娱乐性的心情. 解释如何重要 Linux 无意和他们在我们的生活中扮演什么角色. 最近我开始思考他们在我的生活中扮演什么角色. 然后来了一堆问题

  • 如果有没有 linux 将是 BSD 或上帝禁止 Windows 管理员 ?
  • 如果我要在所有被管理
  • 如果我不是管理员工作时要执行什么了 – 程序员 (好….)
  • 我会用什么操作系统
  • 我将使用什么技术 – PC 电话 – 我可能会只是另一个苹果风扇男孩

很久不做kodene和我很少采摘CLI不UTF8 enkodnati任何转机. 今天,我不得不经历一个快速的一个文件,打开它几乎立刻觉得做这包含RM -rf文件夹的愿望, 一些低能儿的人用半个脑细胞已经决定写在西里尔评论. 幸运的是没有超能力上将解决自然的这种误解 1 редвCLI:

iconv -f cp1251 -t utf8 old_shitty_encoded_file -o new_good_encoded_file

Мисля че самите флагове говорят сами за себе си но нека да ги прегледаме на бързо:

  • -o outputfile
  • -t to-encoding
  • -t to-encoding

iconv има и друга много приятна екстра че може да транслитерира (където е възможно) като се зададе -t ASCII//TRANSLIT но за съжаление не работи с кирилица 🙂

今天,我不得不在一个大的 RAID 阵列上运行 fsck ~ 6 TB. 我匆忙我不 fsck-C 选项,以显示我的进展与谦虚等待通过后 2 略显疲惫的小时, 我在黑暗中,你从哪里得到验证. 已经运行 fsck,以直观显示进度栏很酷的技巧是:

kill -10 $(pidof fsck.ext3)

等待一段时间后,我 2-3 min 进度栏显示和显示 49% (乐趣) 更多 3 小时的等待 🙁

让我们 sumarizirame 做什么我们发送一个信号 SIGUSR1 它具有 fsck,以显示进度栏. Ако искаме да го спрем по някаква причина 🙄 трябва да изпратим SIGUSR2

kill -12 $(pidof fsck.ext3)

Еми това е не е нещо супер сложно или трудно просто готин трик 🙂