Sutinrta 今天我开始做标准的 Debian dist 升级服务器和达夫科特死与下列错误 🙂

[….] 启动 IMAP/POP3 邮件服务器: dovecotError: 套接字() 失败: 不支持的协议的地址族
错误: 服务(pop3 登录): 听着(::, 110) 失败: 不支持的协议的地址族
错误: 套接字() 失败: 不支持的协议的地址族
错误: 服务(pop3 登录): 听着(::, 995) 失败: 不支持的协议的地址族
错误: 套接字() 失败: 不支持的协议的地址族
错误: 服务(imap 登录): 听着(::, 143) 失败: 不支持的协议的地址族
错误: 套接字() 失败: 不支持的协议的地址族
错误: 服务(imap 登录): 听着(::, 993) 失败: 不支持的协议的地址族
致命: 未能启动侦听器
失败!

 

Ако се загледате внимателно в нея грешката вади очите на човек 听着(::, 993) 失败 显然试图侦听 ipv6 地址,这个地址,我已禁用 😈 . 这一决定是一样很明显,作为错误 – трябва да накараме dovecot да работи само на ipv4, което се постига с следният ред в /etc/dovecot/dovecot.conf
listen=0.0.0.0
След което удряме един бърз рестарт на Dovecot и всичко е по реда си и можем да продължим с дистрибутивният ъпгрейд