Мечтите

它是什么,他们向前推进, 由于这一次又一次的顶部的选项, 感谢您对自己找到意想不到的力量 – 梦想. 每一天,或多或少充满梦想. 如果一个人没有梦想,明天会更好以前 , 即使如此,它没有任何意义,早上醒来. 不管什么梦想的人,这是它的主要力量. 如果必须,但是,放弃梦想, 应该用多大的力具有, за да разкараш нещо в което вярваш или обичаш или се стремиш от съзнанието си. Колко смел и разумен човек трябва да си? Не знам . Аз не съм такъв, дори и да виждам, че е безмилостно или безнадеждно нещо по детски тайничко се надявам и мечтая. Това може би се дължи на факта, че не умея да се предавам лесно, то това почти ми е невъзможно.

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开. 必需的地方已做标记 *

反垃圾邮件 *