какъвден

哇,什么一天的 🙂 很长一段时间因为我过了一天的这种高转速, 我记得它是怎样起 8:30 ,现在我意识到它在到家的时候它合并每秒就像眨眼睛来年底的一天. 在这样的时刻我认为男人认为理性得多, 还以为你没时间玩游戏运行 😉 的快速 oborti. 关于作出决定 30 秒后小时你意识到你是对的. 通常更为动态的方式,我更喜欢的工作,而不是请来的工作一天的无聊到了. Овъртаима не ме притеснява, дори ми е по приятен вместо да се точат секунда по секунда минутките до края. Хах ако някои ми хвана болната мисъл да ме потупа по рамото 😆 😈 Най готиното е че целия уикенд ще почивам най после ще се отспя 😉

2 评论

发表评论

您的电子邮件地址不会被公开. 必需的地方已做标记 *

反垃圾邮件 *