Debian的 8 Nginx HTTP2 + ALPN

0

От както google започнаха да обичат https сайтовете, повече се налага масова инсталация на SSL-и където може. Като цяло освен повече тормоз за сървърите имаме и деградация в скоростта. Хубавото е, че HTTP2 стандарта вече над година и половина се интегрира във всички големи http сървъри и браузъри и поддръжката му достатъчно стабилна. За съжаление debian stable няма пакети които да поддържат HTTP2 в основните http сървъри. Версиите които са ни необходими за да работи HTTP2 са както следва:

 • Apache > 2.4.17
 • Nginx > 1.9.5
 • останалите персонално не ме вълнуват (lighttpd имат евентуално планирано…..)

При мен мешаницата е голяма и според зависи се ползва apache или nginx. Все още не съм си играл да пускам на apache http2 на debian 8 тъй като не ми се е налагало но в backports репото го има така, че няма да е голям проблем. За nginx е вече го играхме няколко пъти. Като цяло стъпките са няколко и относително прости:

 1. Добавяме nginx официалното репов debian весията е 1.6.х 🙄
 2. Инсталираме си openssl от backports към момента е 1.0.2ктова ни трябва за ALPN подръжката за да може всичко да работи и да е бързичко
 3. инсталираме си devscriptsтук е момента да споделя че ще си билднем наш пакет защото официалният е компилиран с openssl 1.0.1t при който не работи ALPN и браузърите не му реагират добре и работи http2-то само ако го форсираш
 4. инкрементираме версията за да не правим hold циганията с пакетите а като има нова версия само да синкенм сорсовете

Нека да започнем стъпка по стъпка

Добавяне на nginx repo

deb http://nginx.org/packages/debian/ codename nginx
deb-src http://nginx.org/packages/debian/ codename nginx

Добавяне на openssl 1.0.2k и dev библиотеката в противен случай ще си го билднем пак с 1.0.1t което не ни е целта


echo 'deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main' | tee /etc/apt/sources.list.d/backports.list

apt update && apt install libssl-dev -t jessie-backports

 

Сега остана да си добавим библиотеките необходими за компилацията на nginx


apt install devscripts

apt build-dep nginx

mkdir nginx-build

cd nginx-build

apt-get source nginx

Ако сте работили коректно трябва да имате структура от рода на


~/nginx-build # ll
total 1004
drwxr-xr-x 10 root root  4096 Feb 21 18:37 nginx-1.10.3
-rw-r--r-- 1 root root 103508 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3-1~jessie.debian.tar.xz
-rw-r--r-- 1 root root  1495 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3-1~jessie.dsc
-rw-r--r-- 1 root root 911509 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3.orig.tar.gz

Влизате в папта в която е разархивиран сорса на nginx в моят случай е и nginx-1.10.3 изпълнявате команда с която инкрементирате версията, аз лично предпочитам да добавя 1 към настоящият билд

debchange --newversion 1.10.3-1

След като си добавите changelog-а по избор може да се пристъпи към същинската компилация

debuild -us -uc -i -I -b -j6

Малко разяснение по конфигурацията на командата:

-us -uc казват на скрипта да неподписва” .dsc и .changes файловете. -i и -I карат скрипта да игнорира файловете за контрол на версия. -B да се генерира само бинарен пакет. -j както при make с колко паралелни процеса да се компилира 🙂

 

След като приключи горният процес следва да си инсталираме нашите нови пакети. Ако имате вече инсталиран nginx е добре да го деинсталирате

apt remove nginx nginx-*

Също не лоша идея е да си направите бекъп на nginx папката в /etc. По принцип при ъпгрейд от 1.6.5 към 1.10.3 нямах драми но никога не се знае. Новите пактеи се намират в папката от по горно ниво и следва да се инсталират с команда от рода на:

dpkg -i ../*.deb

Ако всичко е минало гладко ви остава само да си пуснете nginx процеса и да си се конфигурира http2 което вече не е цел на тази статия.

0

Раздялата не е във думите,
раздялата е в премълчаното,
в страха, че нещо ще изгубиш,
в страха, че вече нищо нямаш.
Раздялата не е във времето,
в което тръгваш ти сама,
в което сбогом ти си вземаш,
раздялата е след това

火狐数据库真空和REINDEX

0

一个聪明的把戏,以提高火狐浏览器像吸尘器的sqlite的速度根据他的数据. 真空工艺滴数据库作为她这样整理, 规模下降和需求使得它更快, 磁盘使用率扇区我的顺序读取磁盘上更有效,并可能降低负荷. 一般来说,这适用于没有自动真空/磁盘碎片整理自己的任何数据库.

通过整理数据库Firefox的过程是非常琐碎 – 演出 sqlite3的DB-文件真空 的Firefox配置文件目录. 在linux下的道路通常是〜/ .mozilla /火狐/随机name.default. 一般情况下,你应该只 1 您在.mozilla / Firefox的目录,如果你有更多的,您可以检查〜/ .mozilla /火狐/ profiles.ini到正确的目录是浏览器的配置文件. 由于我没有参与到执行过程中手动相符简单的脚本进行碎片整理的数据库:

for db in $(find ~/.mozilla/firefox/$(grep Path ~/.mozilla/firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
  echo "VACUUM ${db}"
  sqlite3 ${db} VACUUM
  sqlite3 ${db} REINDEX
done

执行脚本后需求的历史,它本身加载lisika是显著快. 我想稍作修改脚本就可以Mac OS中使用.

P.SЕтовариантаиза的Mac OS X – 在Mac OS X塞拉利昂测试. 我们需要加快delimitara是在文件夹路径空间的新的线,其中包含的Firefox的轮廓

OIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
for db in $(find ~/Library/Application\ Support/Firefox/$(grep Path ~/Library/Application\ Support/Firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

沿反射 25 每年的Linux

0

几天前,他们庆祝 25 年的Linux. 当你阅读 莱纳斯的信 陷入这样的娱乐性很强的心情. 我无意解释如何重要的Linux和什么作用它在我们的生活. 相反,我觉得在我的生活中扮演什么样的角色. 然后跳了很多问题

 • 如果没有Linux是否我会BSD或上帝禁止的Windows管理员 ?
 • 无论我会总经理
 • 如果我是管理员什么工作 – 程序员 (使我….)
 • 什么操作系统我使用
 • 什么方法我用 – 手机电脑 – 我会成为另一个苹果迷的男孩

Debian的破包列表

0

我经历的小戏与我的笔记本电脑硬盘. 该过程的最后冲刷不愉快结束后修正了这个问题后,apt-get的更新

E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/debian.ipacct.com_debian_dists_sid_contrib_binary-i386_Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

像往常一样,问题是极为明显/var/lib/apt/lists/debian.ipacct.com_debian_dists_sid_contrib_binary-i386无法正确读取. 解决方法是为问题的诊断非常简单:

 rf -f /var/lib/apt/lists/*

最终结果被强制同步和易于.

回到顶部