Backtrack 3 installera (installation)

Sedan några dagar har jag en stark uppslutning från Google med Sök för backtrack och sätt för dess instaliralata så jag bestämde mig att människor är komplicerade att installera det 🙂 eftersom efter betaversionen bort Installer . Самата инсталация е повече от елементарна процедура. Така нека се захващаме за работа като за начало аз предпочитам да си го инсталирам през флашката, Jag emot för att skriva skivor och så vidare 🙂 installationsproceduren inte ändrar bara för förtydligande kommer jag att se 😉 2 metoden för installation med en grafiska installeraren och det andra med kommandon – lite hårda 😉 alternativ som helhet måste vara en beredd partition eller om du inte redan gjort det, förbereda det här steget inte kommer att titta igenom det som är mer än en meningslös 😉

1. Installation med GUI

Smkvate kille Installer Välj sedan 🙂 för riktiga instalaciâ och gör inte fix ursprungliga MBR och du är klar. Om installationsprogrammet inte slutligen emellertid tejpade lilo-it nödvändigt att poizcapate händerna lite med konsolen öppna med några redaktör /etc/lilo.conf ta bort allt och sätta

boot = /dev/sda
 prompt
 timeout=60
 change-rules
 reset
 vga=791
 image = /boot/vmlinuz
 root = /dev/sda3
 label = backtrack3_final

och skriva över den med lilo-v 🙂

2. Konsolen installera

igen om man antar att alla alternativ vi förberett i förväg i är fall 🙂 sda3 partitionen för /

mkdir /mnt/backtrack
 mount /dev/sda3 /mnt/backtrack/
 mkdir /mnt/backtrack/boot/
 mount /dev/sda1 /mnt/backtrack/boot/ #ако boot партишъна ви е на същия дял като / нямя нужда от тая стъпка
 cp --preserve -R /{bin,dev,home,pentest,root,usr,etc,lib,opt,sbin,var} /mnt/backtrack/
 mkdir /mnt/backtrack/{mnt,proc,sys,tmp}
 mount --bind /dev/ /mnt/backtrack/dev/
 mount -t proc proc /mnt/backtrack/proc/
 cp /boot/vmlinuz /mnt/backtrack/boot/
 chroot /mnt/backtrack/ /bin/bash
 nano /etc/lilo.conf

Här på dig fortsätta med överskrivning lilo-ha det bort alla filer i vanliga och inte så i princip är 🙂

Lämna svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *

Anti SPAM *