Sök efter filer i Linux som helhet är ganska lätt med sökkommandot som har en inbyggd verktyg för att hitta filer större än en viss storlek t.ex.:

find / -type f -size +10M

По горният пример ще ни намери всички файлове по големи от определен размер което до някъде е приемливо но нас като цяло ни интересува целият път на файлът отделно че ако опитате по горният пример, du kommer få en hel del felmeddelanden på grund av problem med åtkomst till filer eller förbjudna för läsning. I allmänhet, i resolutionen av den 2 проблема става лесно с допълването на по горната команда по следният начин:

find / -type f -size +10M -exec ls -lh {} \; 2> /dev/null | awk '{ print $NF ": " $5 }'