Att söka efter filer i Linux i allmänhet är ganska enkelt med sökkommandot, som har inbyggda verktyg för att hitta filer som är större än en viss storlek, till exempel:

find / -type f -size +10M

I exemplet ovan hittar vi alla filer som är större än en viss storlek som är något acceptabelt men vi är i allmänhet intresserade av filens hela sökväg separat om du försöker exemplet ovan, kommer du att få många felmeddelanden på grund av åtkomstproblem eller filer som är förbjudna att läsa. I allmänhet, lösningen av det relevanta 2 problemet görs enkelt genom att fylla i ovanstående kommando enligt följande:

find / -type f -size +10M -exec ls -lh {} \; 2> /dev/null | awk '{ print $NF ": " $5 }'