Добавяне на множесто IP-та в CentOS

Som CentOS och RHEL förbanna skit- och det finns vissa saker som de uppfann ganska skrivkunnig. Tillägg av ett stort antal ytterligare IP är exempelvis ganska trevligt jobb. I allmänhet, om du behöver lägga till ett stort antal adresser hade jag skrivit ett bash-script i denna period att genomföra transaktionen i fråga att handen inte fungerar. Under Centos/RHEL har personer listat ut det ganska trevligt utbud fil. I grunden skapar vi filen/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0-range0. Тук заменяме eth0 със името мрежовият адаптер ако не е eth0. След което добавяме следното съдържание

IPADDR_START=192.168.0.129
IPADDR_END=192.168.0.254
NETMASK=255.255.255.128
CLONENUM_START=0

като аргументите са

  • IPADDR_STARTначален IP адрес
  • IPADDR_ENDкраен адрес
  • NETMASKмрежова маска
  • CLONENUM_STARTномерация от която да започнат мрежовите адаптер eth0:0 в нашият случай

 

Lämna svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade *

Anti SPAM *