English: This is a side view of the read head ...

Juče sam morao pokupiti virtuelna mašina za Windowds NTFS Moj deo. Da moj veliki zaprepašćenje, naprava je počela da iznese mnogo kada pokrenete svaki kreira tvoj virtualni ХДД. WFT ??? Sada brzo i pri ruci glavni problem. NTFS - 3g orali na 100% iskorišćenost CPU-a 3 6 moje jezgara. A čudno. Nakon razmiљljanja nogom u ovaj red problem drkanje

/sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda4 /media/disk1part4 -o rw

Navodno/dev/sda4 je mount Ed samo uz podrazumevane opcije. NTFS upravljačkog programa je generalno imaju ziveti brinuti sa intenzivnim pisanje i čitanje u više akcija, ako oni nisu vizuelizuje ga malo čudotvornim postavke.

  1. big_writes – najvažniji opciju da odbacimo intenzitet opterećenja na sistem koristeći zapisnik od velikih blokova.
  2. noatime – ubrzava sistem zabranjujući obnavljanju inode vreme potrebno za pristup Ako ti ne treba. Lično, ja nemam
  3. windows_names – Ovde nema ubrzanja ali imena datoteka su tretirano u skladu sa konvencijama pod kojim je imena bez obzira da li su veliki MS datoteka a malim slovima su iste ilki.

Na kraju sam popravio obe opcije sa koju montira moj particiju fstab zapisnik je izgledala ovako

UUID=2213f519-f980-42bf-9e25-9201db38c458  /media/disk1part4  ntfs-3g  defaults,big_writes,windows_names,noatime 0 0

Potpomognuto Zemanta