/dev/random

Jeg hadde en veldig interessant teaser teaser – Jeg måtte lage et stort antall tilfeldig genererte passord Jeg hadde et krav om å ha en viss lengde for å inneholde store små bokstaver og tall, vanlige tingene. Høres enkelt rett, og er generelt. jeg brukte /dev / urandom for osnonvata generering og deretter med en kort transportør filtrert til det ønskede antall tegn og typer av tegn som skal benyttes. Så lenge jeg er drøye i hoved skriptet er et transportbånd :

cat /dev/urandom | tr -dc '[:alnum:]' | fold -w 20| head -n 1

Så la oss se litt nærmere på hva som skjer her. Vi tar produksjonen av cat / dev / urandom. Deretter filtrere vise bare små, store bokstaver og tall. Deretter kaster begrense lengden på strengene til ønsket antall av oss. Endelig begrenset til bare vise 1 snu exit. Vanligvis lett som 1-2-3. Hvis du ønsker å øke kompleksiteten av passord med spesialtegn i regulyayarni uttrykk for tr kan brukes :kurve: eller :skrive ut: i stedet for :alnum:, som omfatter alle tegnene med eller uten plass.

cat /dev/urandom | tr -dc '[:graph:]' | fold -w 20 | head -n 1
Forbedret lenker: