Както си знаете CentOS 5 е EOL (End-Of-Life) от 31-ви март 2017. Което води да следният много интересен проблем:

# yum update
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
 Eg. Invalid release/
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
 Eg. Invalid release/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/extras/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: extras

 

Проблема на кратко е че списъците с огледалата на CentOS 5 ze zijn al verloren en wanneer we proberen inhoud rechtstreeks te nemen, krijgen we de volgende weigering:

# curl 'http://mirrorlist.centos.org/?release=5&arch=i386&repo=os'
Invalid release

 

Over het algemeen is het meest verstandige idee om het blik opnieuw te installeren met een normale distributie die een werkende distributie-upgrade ondersteunt.. Helaas is dit bij mij niet het geval en dit is helemaal geen optie op tafel. We moesten dus een beetje een zigeunerplan spelen – we beginnen te gebruiken Kluis spiegel. In een moment van volkomen helder wezen en gezond verstand weet ik het, че няма да получа каквито и да било ъпдейти което не е цел на упражнението, а искаме просто да има работещ yum с който да инсталирам пакет който ми е необходим. За целта закоментираме всички mirrorlist променливи и добавяме baseurl в /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo. Накрая получаваме yum repo от вида на

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/updates/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

Накрая играем едно yum clean all && yum update. Als alles zonder fouten eindigt, hebben we het schema met succes voltooid en kunnen we de verouderde pakketten veilig installeren.

 

Ik moest een opstartbare USB maken onder OS X. Tot mijn grote verbazing ontdekte ik dat de kopieersnelheid met DD walgelijk laag is ~ 600 KB / s 😕 . Na een korte zoektocht vond ik, dat ik rdiskX zou moeten gebruiken in plaats van diskX. Het idee is dat rdisk synoniem is met raw-apparaat. Tot dusver heb ik onmiddellijk een r toegevoegd aan het blokapparaat waarnaar ik de ISO heb gekopieerd en toen ontdekte ik dat de snelheid nog lager is ~ 150-200KB / s 😡 . De mystiek is compleet en de eerdere informatie is door vele bronnen bevestigd!!!! Alles viel op zijn plaats nadat ik de bs-richtlijn had ingevoerd.

bs = n Stel de invoer- en uitvoerblokgrootte in op n bytes, vervangt de operanden ibs en obs. Als er geen andere conversiewaarden dan noerror, notrunc of sync zijn gespecificeerd, dan
elk invoerblok wordt naar de uitvoer gekopieerd als een enkel blok zonder enige aggregatie van korte blokken.

Nadat ik 1M voor de grootte van bs had gezet, behaalde ik de snelheden die ik van mijn USB verwachtte. Vervolgens heb ik getest en het verschil tussen schijf en rdisk was zeker het verschil 10-12 keer in snelheid ten gunste van rdisk. Met de volgende pijplijn kan een zeer culturele manier worden bereikt om de snelheid en voortgang van dd te monitoren

sudo dd if=Downloads/path.to.iso bs=1M | pv | sudo dd of=/dev/rdisk2 bs=1M

2 snelle RAID 5 advies

  1. Als u een RAID heeft 5 systeem houd de schijven binnen MBR in plaats daarvan GPT – hij gaf het tenminste aan mij +10 – +15% verschil
  2. Zorg ervoor dat u / sys / block / md0 / md / stripe_cache_size instelt omdat het standaard te klein is. Hier zijn de waarden afhankelijk van mij 32768 gaf het meest fatsoenlijke resultaat

Van ongeveer 2 weken php 5.3 gaat langzaam maar zeker de geschiedenis in. Op de 11e kondigde het de beëindiging van de ondersteuning aan en zouden er alleen beveiligingspatches voor worden vrijgegeven 1 Jaar. Over het algemeen PHP 5.4 gaat in oude stabiele stadia en PHP 5.5 wordt stabiel, wat een beetje leuk is omdat sommige add-ons en plug-ins van php nog steeds niet helemaal correct werken, maar ook een versie 5.5 is vrij nieuw, dus ik zal er niet naar migreren.

Dus laat me je vertellen over mijn migratie naar 5.4 van 5.3. Ik had het van tevoren vrijgegeven informatie voor verouderde functies, degenen die dramatisch zijn veranderd en degenen die niet langer zullen worden gehandhaafd, zodat we geen drama hebben aan beide kanten, of het nu zal ontbranden of niet 😉 Dus vanmorgen koos ik de tijd om de migratie rond te starten 7 toen hij opstond, dat er minimale pijn is tijdens migratie als het niet soepel verloopt. Tot mijn grote verbazing verliep alles meer dan soepel – Ik heb mijn PHP samengesteld 5.4.17 Ik begon met apache en oh hemel, alles is aanwezig. Een snelle blik op de logboeken heeft geen gebrul van berovende of onbekende eigenschappen – de jongens hebben het blijkbaar goed gedaan. Vervolgens hoefde ik alleen maar de add-ons te compileren die waren gecompileerd met de oude API zoals APC, RAR en anderen. Tweede herstart en alles viel in slaap. Afzonderlijk verwacht ik prestatieverbeteringen, want overal wijzen mensen met hun duim naar enkele tablets die laten zien hoe PHP werkt 5.4 verbruikt minder RAM en voert scripts sneller uit.

/dev/random

Ik had een behoorlijk interessante plagerij – Ik moest een groot aantal willekeurig gegenereerde wachtwoorden maken, omdat ik een bepaalde lengte moest hebben om grote kleine letters en cijfers te bevatten, normale dingen. Klinkt makkelijk, nietwaar?. ik gebruikte /dev / urandom voor de hoofdgeneratie en vervolgens met een korte pijplijn gefilterd op het gewenste aantal tekens en typen tekens dat moet worden gebruikt. Zolang ik in het hoofdscript ben genaaid, is de pijplijn :

cat /dev/urandom | tr -dc '[:alnum:]' | fold -w 20| head -n 1

Laten we dus eens nader bekijken wat hier aan de hand is. We nemen de output van cat / dev / urandom. Vervolgens filteren we het om alleen kleintjes weer te geven, hoofdletters en cijfers. Vervolgens beperken we met vouwen de lengte van de snaren tot het aantal dat we willen. Ten slotte beperken we alleen de weergave 1 rij van de gehele output. Heel eenvoudig als 1-2-3. Als u de complexiteit van het wachtwoord wilt vergroten en met speciale tekens in de reguliere expressie van tr kunt gebruiken :grafiek: of :afdrukken: in plaats daarvan :scheppen:, die alle karakters bevatten zonder of met spatie.

cat /dev/urandom | tr -dc '[:graph:]' | fold -w 20 | head -n 1
Verbeterd door Zemanta