Хэдхэн хоногийн өмнө тэд тэмдэглэлээ 25 жилийн Linux. Бүртээ та уншсан Линус захидал Ийм их сонирхолтой сэтгэл рүү унах. Би тайлбарлах ямар ч бодол алга ямар чухал Linux, ямар үүрэг энэ нь бидний амьдралд тоглодог. Харин би миний амьдралд гүйцэтгэсэн ямар үүрэг гэж бодсон. Дараа нь олон асуулт өссөн

  • ямар ч линукс Би BSD эсэх нь бол байсан байх, эсвэл Бурхан Windows админыг хорих ?
  • Би ерөнхий менежер байх байсан эсэх
  • Би администратор байсан бол юу л ажиллах байсан – програм (Намайг сахьсан….)
  • Ямар OS Би ашиглах
  • Каква техника щях да използвамтелефон компютърсигурно щях да съм поредният apple fan boy