HTC TYTN 2 (카이 저) 기계적 인조 인간

부터 2 일이 완전히 윈도우를 모바일 발로 나는 NAND-A 안드로이드에 설치 2.2 на моя HTC 카이저. 일반적으로 나의 관찰은 긍정적 – 나는 그래서 전화를 시작하고 광범위한 작업 및 연구 shitnite을위한 시간이 없다하지만 난 적어도 같은 일반적인 터미널 에뮬레이터가 있음을 ideyatam, 나는 전화 상단을 중단 할 수 있습니다, LS, iptables에, 텔넷 또는 ssh 원격으로 내 정상적인 작업을 수행합니다. 나는 가벼운 발언 먹는 RAM을 가지고 있지만 생각, че ако му забия един SWAP дял ще се подобрят нещата. Като остане време ще се занимая по подробно с изследване на init структурата на тая глупост да видя колко излишни неща ще махна и дали ще успея да сваля времето на стартиране.

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *