Bitcoin URI를 사용 하는 파이어 폭스

때때로 나는 비트 코인 URI를 사용할 필요가 내가 있었을 때 내 클라이언트는 자극을 연결하지 않았다, 나는 단지 손으로 모든 일을해야합니다. Prodtsedurata 협회에서 매우 간단하다. 이는 다음으로 합성 할 수있다 5 점수

  1. 대한 주소 표시 줄에서 열기:설정
  2. 새 키를 입력 부울 만들기 (Klys 마우스 오른쪽 버튼 -> 새 -> 부울)
  3. 이름을 입력: network.protocol-handler.expose.bitcoin
  4. 값 거짓을 선택
  5. Следващият път когато кликнете на Bitcoin URI ще бъдете попитани за избор път до Bitcoin клиента си. Бъдете сигурни че е с изпълними права.

Аз лично използвам MultiBit клиента който е има всичката необходима фунционалност и е достатъчно пъргавичък

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *