dovecotError: 소켓() 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다

오늘 sutinrta 표준 DIST는 데비안 서버를 업그레이드하기 시작하고 Dovecot과 다음과 같은 오류가 사망 🙂

[….] 시작 IMAP / POP3 메일 서버: dovecotError: 소켓() 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다
오류: 서비스(POP3-로그인): 들리다(::, 110) 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다
오류: 소켓() 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다
오류: 서비스(POP3-로그인): 들리다(::, 995) 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다
오류: 소켓() 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다
오류: 서비스(IMAP-로그인): 들리다(::, 143) 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다
오류: 소켓() 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다
오류: 서비스(IMAP-로그인): 들리다(::, 993) 실패한: 주소 제품군은 프로토콜에 의해 지원되지 않습니다
치명적인: 리스너를 시작하지 못했습니다
실패한!

 

Ако се загледате внимателно в нея грешката вади очите на човек 들리다(::, 993) 실패한 분명히 나는 ​​금지 IPv6 주소를들을려고 😈 . 이 솔루션은 자신 오류로 동일하게 ochevdino입니다 – трябва да накараме dovecot да работи само на ipv4, което се постига с следният ред в /etc/dovecot/dovecot.conf
listen=0.0.0.0
След което удряме един бърз рестарт на Dovecot и всичко е по реда си и можем да продължим с дистрибутивният ъпгрейд

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *