CodeIgniter의

프로그래머가 cardinally의 변화에 ​​따라 내 인생 – 나는 과일 예, 항상 좋아 한 그들을 위해 도달 – 준비된 뼈대 프로젝트를 코딩, 그 이유는 나의 왜 그들처럼 아닌 순수하다. 그러나 나는 선택의 여지가 남아 있었고, 난 현장에서 경험을 친구에게 돌아 서서 그들이에 저를 언급 CodeIgniter의 일반적으로 그것이라고 무엇을 볼 – 저를 기쁘게. 별도로, 나는 좋은 리뷰를 읽고, 그래서 피할 수를 방지 할 수있는 방법이 없었다. 오늘은 플랫폼을 쓰기 시작 발견 2 많은 불쾌한 일

  1. 오류를보고하는 것은이 종류와 플랫폼이 측면에 직접 오류를 침을하지 않는 로그 파일에만 관한 것이다 – 단지 빈 페이지가 나타납니다 당신은 무엇을 sluchava 궁금. 미친 듯이 불편 php.ini의 물건에서 수동 설정해서 CI에 찬성했다 후에도. 이 솔루션은 외부 도우미의 추가이다 ERR 도우미 – 남자는 트위어 기적을 항해하는 방법을 설명. 나는 장소 doide에 모든 것을 넣어되면.
  2. 플랫폼의 파일 구성에서 플랫폼 링크 redirekt 및 기타 URL-S를 완료 할 수 있어야 할 기본 URL을 설명 변수 BASE_URL이 – 명시 적으로 부여되지 않은 경우 일반적으로 좋은 생각이 아니라, 여기에보다 더 1 domein 우리가하는 일 😀 문제에 대한 많은 해결책이 있습니다. 나는 아마 비켜가있는 경우 - 마지막 변수 🙂 전에 domein 내 쿼리에 관해서 무엇인지 확인합니다의 시리즈 ,그는 $ _SERVER의 가치 추정에 동의하지 않습니다[PHP_SELF] 다시 미친 듯이 결정

Като изключа тия ми дв забележки CI ми допада лесно се пуска сървърче дори и неопитен пишлигар в 9-ти клас ще го направи а не като Zend Framework да иска часове настроики 🙂 Отделно е скоростен или поне така чета навсякъде Засега ще поработя с него и ще видим дали ще се хванем ръка за ръка или ще стане една част от миналото 🙂

2 코멘트

  1. И на мен ми допада, може би защото като усещане ми е най-близко до това да си пиша начисто на php. Има и голяма общност, затова готови решения или подсказки за проблеми се намират лесно. Е, всъщност въпрос на вкус е, както всичко друго, та ти сам ще си прецениш 😉

    1. Дам съгласен за всичко засега ще поработим пък ще видим. Общоноста определено е доста голяма и има множество от туториали дори и на български което може да ме радва. Не намерих само локализация на error съобщенията и ако ми остане достатъчно време може да направя първия си принос за CI с това 🙂

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *