През изминалият уикенд се изтъркаля TuxCon 2017. Според повечето хора съм се справил прилично добре с лекцията ми. Аз персонално не съм съвсем доволен, определено има много неща върху които да работя, защото планувам да не е последната ми подобна изява за в бъдеще. Ако трябва да съм честен по голямата част от презентацията почти не си я спомням, беше като в транс. Спомням си откъслечни моменти в които поглеждам часовника и установявам, че е изтекло прилично количество време.

Определено не беше никак лесно, дори като се има на предвид, че аудиторията беше изключително тясно насочена и нямаше някаква голяма бариера с публиката.

 

Преживях малка драма с диска на лаптопа ми. След фиксването на проблема при apt-get update лъсваше следният крайно не приятен край на процеса

E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/debian.ipacct.com_debian_dists_sid_contrib_binary-i386_Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

Както обикновено проблема е крайно очевиден /var/lib/apt/lists/debian.ipacct.com_debian_dists_sid_contrib_binary-i386 не може да бъде прочетен коректно. Фикса е също толкова елементарен колкото и самата диагностика на проблема:

 rf -f /var/lib/apt/lists/*

В крайна сметка резултата е форсирана синхронизация на apt.

새로운 데비안 안정 일주일 손에 대한 사실은 그것을 virtualkata를 업그레이드 가려워 그러나 나는 오늘 시간이 없었. 날이 일찍 시작하기 때문에, 나는 업그레이드 내 시간을 투자하기로 결정. Промених сорс листа ми като промених wheezy на jessie

sed -i "s/wheezy/jessie/g" /etc/apt/sources.list && apt-get update

여기 포효 2 거울:

  • MariaDB – 거울에 더 이상 제시 버전이 포함되어 필요가 없습니다 10.0.6 자신을 내가 잘 많은 앉지 않았다. 그때 5.5 당시 그녀는 mysql을 다시 라운드되어 있기 때문에 michetodb와 MySQL은 매우 일치하지 않습니다 5.5.42 – 그것은 기본 제시하다
  • DotDeb – 제시가되어 있기 때문에 여기 php55에 대해 이전에 그것을 사용도 불필요 5.6.7-1

여분의 미러를 발로 후와 MySQL에 MariaDB에 의해 라운드 설정하면 DIST 업그레이드 광산 깨끗있는 apt-get, 재부팅 나는 데비안에 있었다 8.0. 내 웹 서버 및 오픈 놀랍게도 여기 긴 이야기를했다 – 몇 마디 Nginx에 - 나는 추가 지침을 더욱 소스에서 컴파일. -l 때 dpkg의 nginx를 가득 1.2 네 사람이 보류 해제 아닌 패키지에 깜빡. 보류 해제 및 업그레이드 모든 일정과의 nginx-파괴에 😆 . Nginx에-작업 쿼리와 PHP-FPM 프로세스가 시작되어 runnign입니다 처리하지만 PHP 코드가 실행되지 않고 오류가 내 즐겨 찾기를 🙄 침을하지.

변경 사항에 대한 정보를 검색 한 후 나는 다음과 같은 구절을 발견

FastCGI를 구성 문제 ============================

의 nginx는 수정 fastcgi_params을 제공, 이는 SCRIPT_FILENAME의 fastcgi_param 선언. 이 라인은 이제 제거 된. 지금부터에 우리는 또한 상류 저장소에서 fastcgi.conf 출하되고있다, 이는 온전한 SCRIPT_FILENAME 파라미터 값을 포함.

그래서, 당신은 fastcgi_params를 사용하는 경우, 당신은 fastcgi.conf로 전환 시도하거나 수동으로 관련 PARAMS을 설정할 수 있습니다.

빙고. 나는 무례한 침입을 대신 fastcgi.conf 사용하도록 가상 호스트를 변경하고 모든 조명. 그런 다음이 설정의 차이가 무엇인지 볼 수있는 빠른 사랑하는 충돌


diff /etc/nginx/fastcgi_params /etc/nginx/fastcgi.conf
1a2
> fastcgi_param  SCRIPT_FILENAME    $document_root$fastcgi_script_name;

어떤 가상 호스트에서 쏟아져 큰 구성은 멋진 아이디어 것을 생각 나게. 그것은 다시 Nginx에-및 기능 mod_sec하려면 다시 컴파일 남아 + 페이지 속도하지만 기다릴 수. 훨씬 더 중요한 것은, че правилото ми се повтори ако нямаш огледа от 3-ти източници и кастъм изпълнения Debian не се чупи при dist-upgrade!

HTTPS://www.youtube.com/watch?v=gEQCny6zNF0

След дълго двумесечно обмисляне взех решение да напусна настоящата си работа. Днес ми беше последния работен ден. 지금까지 근무 4 반 년 (아래 위) мога да кажа, 나를 위해 그것은 몇 가지 작업을 지옥 즐거움과 특권이었다- 불가리아 최고의 리눅스 관리자. 나는 나에게 경험을 엄청 많이 준 남부 불가리아에서 가장 큰 인터넷 제공 업체 중 하나에서 일, 자극, 새로운 지식과 등의 필요성에 대한 갈증. 나는 모든 것을 내가 나에게 도움이 저를 격려 동료를 달성 빚, 하지만 하나가 충분하지 느낌 시간이 온다. 마지막에 1 올해는 살고있는 장소를 사랑 중지, 내 마음에 몇 가지 흥미로운 수수께끼를 괴롭히는하는 새로운 세계를 발견하기 위해 매일 그 난리 열정을 느끼고 중지. 다 더 많은 루틴되고 있었다, 이는 잘되지 않습니다.

정말 나는 커피 아침 점심 나의 직장 동료를 그리워. 모든 내가 그리울거야하지만 몇 가지 그냥 변화가 필요합니다. 나 생각, 즉이의 끝 지점입니다. 나는이 장소가 바위 같은 것을 내 앞에에서 올바른 결정을했다 희망, 아무도 위치에서 저를 축출 할 수있는 힘이없는에서 I. 지금은 뭔가하지 근본적으로 다른 활동을 시작하지만, 그것보다 다른 크게 나는 무엇을하고 있었는지. 좀 더 알고 이하 모든 모험, 그러나 우리는 우리가 살아 있음을 이해하는 방법. 🙂 항상 안전하지 재생할 수 있습니다.

내 손가락을 건너 나에게 행운을 빌어!

오늘은 내 메인 페이지에있는 모든 XHTML 오류를 취소 가볍게 뛰어 넘고 이제 결과는 사람이 절대적으로 유효한 코드입니다.

에있는 문서 <HTTPS://neo2shyalien.eu/> 성공적으로 XHTML로 확인되었다 1.0 과도. 그러면 해당 리소스 자체를 식별한다는 것을 의미 “XHTML 1.0 과도” 우리는 성공적으로 그것의 공식적인 검증을 수행하는 것이. 우리가이 검사에 사용되는 파서 구현에 기반으로 OpenSP (SGML / XML) 과 libxml2를 (XML).

기뻐할, защото това е една важна част от един експеримент които съм започнал с блога ми от няколко дни. Сега се боря и с скоростта на зареждане, че е доста ниска което не ме радва преди времето беше максимално до 2 секунди сега е около 4 което не е никак добре.