Напоследък чета доста не типични за мен неща, това е приятните такива…. (това е от преди над 1 년)

Умира бавно този
който не пътува,
който не чете
и не слуша музика,
който не открива
очарование в себе си.

Умира бавно този
който разрушава
себелюбието си,
който отказва помощта,
който не търси разнообразие.

Умира бавно този
който се превръща
в роб на навика,
минавайки всеки ден
по същите пътеки,
който не рискува
да се облече в различен цвят
и не разговаря с непознати.

Умира бавно този
който бяга от страстта
и водовъртежа на чувствата,
които връщат блясъка в очите
и спасяват тъжните сърца.

Умира бавно този
който не променя живота си,
когато е недоволен от работата
или любовта си,
който не рискува сигурността
за неизвестното,
за да преследва една мечта,
който не се решава поне веднъж в живота си
да избяга от мъдрите съвети.

Не умирай бавноЖивей днес!

Рискувай днес! Действай днес!

Не се оставяй да умираш бавно!

Не забравяй да бъдеш щастлив!

분리를 단어에 있지 않습니다.,
이 별은 premlčanoto,
두려움에, 그 뭔가 잃게됩니다.,
두려움에, 난 더 이상 아무것도 없어.
분리는 시간,
있는 당신은 혼자 두고,
당신의 작별을 데려다합니다,
분리는 다음…

며칠 전 그들은 축하 25 년 리눅스. 때마다 읽고 리누스의 편지 이러한 매우 즐거운 분위기에 빠지다. 나는 설명 할 의도가 어떻게 어떤 역할이 우리의 삶에서 활약 중요한 리눅스와. 오히려, 나는 내 인생에서 재생 어떤 역할을 생각. 그리고 많은 질문을 뛰어

  • 어떤 리눅스 나는 BSD되지할지 여부 또는 하나님은 윈도우 관리자를 금지하는 경우 ?
  • 나는 일반 관리자 것 여부
  • 내가 관리자가 있다면 무엇을 작동합니다 – 프로그래머 (저를 유지했다….)
  • 어떤 OS 내가 사용
  • Каква техника щях да използвамтелефон компютърсигурно щях да съм поредният apple fan boy

긴 시간이 kodene을하지 않고 나는 거의 CLI하지 UTF8의 enkodnati의 모든 회전을 따기 없었다. 오늘은 빠른 하나의 파일을 통과했고, 거의 즉시 포함 RM은 -rf 폴더를 할 수있는 욕망을 느꼈다 오픈, 반 뇌 세포 일부 바보 사람은 키릴 문자에 주석을 쓰기로 결정했다. 다행히 어떤 초능력 제독 자연이 오해를 해결하지 1 ред в CLI:

iconv -f cp1251 -t utf8 old_shitty_encoded_file -o new_good_encoded_file

Мисля че самите флагове говорят сами за себе си но нека да ги прегледаме на бързо:

  • -o outputfile
  • -t to-encoding
  • -t to-encoding

iconv има и друга много приятна екстра че може да транслитерира (където е възможно) като се зададе -t ASCII//TRANSLIT но за съжаление не работи с кирилица 🙂

오늘은 큰 RAID 어레이 ~ 6TB에 fsck를 넣어했다. 서둘러 내 진행 상황을 보여주기 위해 fsck를 -C 옵션을 실행 한 후 간단하게 대기하지 마십시오 2 나를 아프게 가볍게 시간, 나는 수표가 도착 곳으로 무지입니다. 멋진 트릭은 이미 진행 표시 줄이 시각화 fsck를 실행:

kill -10 $(pidof fsck.ext3)

대한 후 나를 위해 잠시 기다립니다 2-3 분 진행률 표시 줄을 표시하고 있었다 49% (사치) 더 3 시간 대기 🙁

우리는 신호를 보내려면 어떻게합니까 무엇 sumarizirame하자 SIGUSR1 이는 진행률 표시 줄을 표시하는 fsck를 실행하고있다. 우리가 중지 하려는 경우 몇 가지 이유로 그것은 🙄 보낼 필요가 SIGUSR2 또는

kill -12 $(pidof fsck.ext3)

음, 그건 아무것도 복잡 하거나 어려운 그냥 멋진 트릭 🙂 슈퍼