bash를 찾아서 프로세스를 죽 일

A shell script wants your job

Днес докато работех видях че една от машините лагна много жестоко. 그것은 많은 크론 포장 좀비 프로세스의 지옥을 볼 로그인 (약에 대한 50-60). 그들 모두를 죽일 수있는 방법은 없었다 killall는 그래서 나는 조금 더 글을 읽고 솔루션을 할 필요가 – 강타 혼란에 세게 때리다 찾아 프로세스를 종료 skriptche. 50-손으로 쓸 티나 PID-쉽지 :디. Скрипта го надрасках за минута и е свръх елементарен но все пак заслужава внимание 🙂

В основата му седи конвейера

ps ax | grep -v grep | grep process_name | awk '{print $1}')

Тука получаваме лист с всички PID-ове на процеса който трябва да килнем като изключваме grep от този списък. Вече като имаме списъка нещата стават лесни всичко се завърта в един for. 여기에 최종 결과입니다

#!/bin/bash

PR=$(ps ax | grep -v grep | grep process_name | awk '{print $1}')

for PID in $PR
do
echo "$PID will be killed"
kill -9 $PID
done

수 “조정” 이름이 스크립트 이름 뒤에 인수로 촬영 때문에 실행 바이너리로 호출. Обаче не е много добра практика да има много такива чести случаи 😀 Но никога не пречи да сме предпазени от всякакви шитни

Zemanta에 의해 향상된

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *