МЕЧТИТЕ

그들은 앞으로 이동하는 것이 무엇입니까, 감사하는 또 다시 옵션을 맨, 당신이 자신에 예상치 못한 강도를 찾을되는 감사 – 꿈. 매일 매일이 더 많거나 적은 꿈으로 가득. 사람은 내일이 이전의 더 나은 될 것 꿈하지 않는 경우 , 그렇다하더라도 아침에 일어나 할 점은 없습니다. 아무리이 꿈의 사람이 주요 강점이 무엇인지. 당신은, 그러나, 꿈을 포기해야하는 경우, 얼마나 힘은 소유한다, за да разкараш нещо в което вярваш или обичаш или се стремиш от съзнанието си. Колко смел и разумен човек трябва да си? Не знам . Аз не съм такъв, дори и да виждам, че е безмилостно или безнадеждно нещо по детски тайничко се надявам и мечтая. Това може би се дължи на факта, че не умея да се предавам лесно, то това почти ми е невъзможно.

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *