Cli CP1251 UTF8 변환

긴 시간이 kodene을하지 않고 나는 거의 CLI하지 UTF8의 enkodnati의 모든 회전을 따기 없었다. 오늘은 빠른 하나의 파일을 통과했고, 거의 즉시 포함 RM은 -rf 폴더를 할 수있는 욕망을 느꼈다 오픈, 반 뇌 세포 일부 바보 사람은 키릴 문자에 주석을 쓰기로 결정했다. 다행히 어떤 초능력 제독 자연이 오해를 해결하지 1 ред в CLI:

iconv -f cp1251 -t utf8 old_shitty_encoded_file -o new_good_encoded_file

Мисля че самите флагове говорят сами за себе си но нека да ги прегледаме на бързо:

  • -o outputfile
  • -t to-encoding
  • -t to-encoding

iconv има и друга много приятна екстра че може да транслитерира (където е възможно) като се зададе -t ASCII//TRANSLIT но за съжаление не работи с кирилица 🙂

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *