ВАЛИДЕН XHTML 1.0

오늘은 내 메인 페이지에있는 모든 XHTML 오류를 취소 가볍게 뛰어 넘고 이제 결과는 사람이 절대적으로 유효한 코드입니다.

에있는 문서 <HTTPS://neo2shyalien.eu/> 성공적으로 XHTML로 확인되었다 1.0 과도. 그러면 해당 리소스 자체를 식별한다는 것을 의미 “XHTML 1.0 과도” 우리는 성공적으로 그것의 공식적인 검증을 수행하는 것이. 우리가이 검사에 사용되는 파서 구현에 기반으로 OpenSP (SGML / XML) 과 libxml2를 (XML).

기뻐할, защото това е една важна част от един експеримент които съм започнал с блога ми от няколко дни. Сега се боря и с скоростта на зареждане, че е доста ниска което не ме радва преди времето беше максимално до 2 секунди сега е около 4 което не е никак добре.

회신을 남겨주

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 필드는 표시됩니다 *

안티 스팸 *