Mozilla Thunderbird

Идеята е идентична както в поста ми Firefox databases VACUUM and REINDEX. От известно време Debian разкараха ребрадинраните версии на Mozilla продуктите. При миграцията от Icedowe към Thunderbird се замислих, че не съм си дефрагментирал базата, а досега през email клиента ми са изтекли сериозно количество писма, email акаунти и сървъри, потребители и пароли. Скрипта е идентичен с този от предишният ми пост само с лека модификация за къде да търси файловете 🙂

Linux версията

for db in $(find ~/.thunderbird/$(grep Path ~/.thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM ${db}"
sqlite3 ${db} VACUUM
sqlite3 ${db} REINDEX
done

Mac os версията

for db in $(find ~/Library/Thunderbird/$(grep Path ~/Library/Thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

За разлика от профилната папката на Firefox тази на Thunderbird е с доста по правилен път (без space) и не се налага да се прави промяна на delimiter.

구글은 HTTPS 사이트를 사랑하기 시작하기 때문에, 더 필요한 배포 SSL-어디를. 전체 서버에 대한 성희롱보다 더 속도 저하가. 좋은 소식은, 그 HTTP2 이상 년 반에 대한 표준은 모든 주요 HTTP 서버와 브라우저에 통합 충분히 안정적으로 유지하고있다. 불행하게도 데비안 안정에는 패키지는 기본 HTTP 서버에서 HTTP2을 유지 없습니다. 다음과 같이 우리가 HTTP2을 작업해야 버전은:

나를 위해 뒤범벅이 크고 달려있어서, 아파치 또는 nginx를 즐긴다. 나는 아직 데비안의 아파치 http2 자신의 실행을 연주 해본 적이 없어 8 그것은 있었다하지 않고 백 포트의 repo 그래서 그것을 가지고 있기 때문에, 그것은 큰 문제가되지 않습니다. nginx를 위해 우리는 이미 여러 번을했다. 일반적으로 단계는 몇 비교적 간단합니다:

 1. nginx를 공식 REPO 추가 – 데비안 버전이며, 1.6.h하시기 바랍니다 🙄
 2. 설치 백 포트에서 OpenSSL은 현재 1.0.2k입니다 – 우리는에 필요 ALPN 및 작업 모두를위한 유지 관리 순서는 barzichko입니다
 3. 사용자들은 devscripts를 설치 – 공식이 ALPN를 작동하지 않고 브라우저가 잘 반응하고 작동하지 않았다하려면 openssl 1.0.1t 컴파일 되었기 때문에 이제 우리의 패키지를 bildnem 것을 공유 할 수있는 시간입니다 http2를 전용으로 강제하는 경우
 4. 증가 버전은 패키지 집시를 누른 sinkenm의 새로운 버전으로 만 소스가 없습니다

의 단계에 의해 단계를 시작하자

nginx를 REPO 추가

deb http://nginx.org/packages/debian/ codename nginx
deb-src http://nginx.org/packages/debian/ codename nginx

그렇지 않으면 우리는 1.0.1t하지 우리의 목적 다시 bildnem 것이다하려면 openssl 1.0.2k 및 dev에 라이브러리 추가


echo 'deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main' | tee /etc/apt/sources.list.d/backports.list

apt update && apt install libssl-dev -t jessie-backports

 

지금의 nginx의 컴파일에 필요한 라이브러리를 추가하려면 왼쪽


apt install devscripts

apt build-dep nginx

mkdir nginx-build

cd nginx-build

apt-get source nginx

당신이 제대로 작동하는 경우 같은 구조를 가지고 있어야합니다


~/nginx-build # ll
total 1004
drwxr-xr-x 10 root root  4096 Feb 21 18:37 nginx-1.10.3
-rw-r--r-- 1 root root 103508 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3-1~jessie.debian.tar.xz
-rw-r--r-- 1 root root  1495 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3-1~jessie.dsc
-rw-r--r-- 1 root root 911509 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3.orig.tar.gz

Влизате в папта в която е разархивиран сорса на nginx в моят случай е и nginx-1.10.3 изпълнявате команда с която инкрементирате версията, 나는 개인적으로 추가하는 것을 선호 1 이 구축

debchange --newversion 1.10.3-1

당신이 추가하면 변경 로그를-선택적으로 실제 편집으로 이동합니다

debuild -us -uc -i -I -b -j6

구성 명령에 대한 약간의 설명:

-우리 -uc 스크립트를하지 말 “서명” .DSC와 .CHANGES 파일. -나는-나는 버전 제어 파일을 무시하는 스크립트가 발생할. -비 이진 패키지를 생성 할. -J 병렬 처리 컴파일 할 수 있도록하는 방법에서와 같이 🙂

 

위의 과정 후에 우리의 새로운 패키지를 설치하는 방법. 이미 설치 한 경우의 nginx는 제거하는 것이 좋습니다

apt remove nginx nginx-*

Също не лоша идея е да си направите бекъп на nginx папката в /etc. По принцип при ъпгрейд от 1.6.5 에 1.10.3 нямах драми но никога не се знае. Новите пактеи се намират в папката от по горно ниво и следва да се инсталират с команда от рода на:

dpkg -i ../*.deb

Ако всичко е минало гладко ви остава само да си пуснете nginx процеса и да си се конфигурира http2 което вече не е цел на тази статия.

Раздялата не е във думите,
раздялата е в премълчаното,
в страха, че нещо ще изгубиш,
в страха, че вече нищо нямаш.
Раздялата не е във времето,
в което тръгваш ти сама,
в което сбогом ти си вземаш,
раздялата е след това

진공의 SQLite는 같은 파이어 폭스 브라우저의 속도를 향상시키는 하나의 영리 트릭 자신의 데이터를 기초. 그녀는 따라서 조각 모음으로 VACUUM 프로세스는 데이터베이스를 삭제합니다, 크기 감소와 수요가 빠르게한다, 섹터 날의 순서로 읽을 때 디스크 사용량은보다 효율적이고 아마도 디스크에 부하를 감소. 일반적으로이 자동으로 / 조각 모음 자신을 진공 청소기로 청소하지 않는 데이터베이스에 적용.

데이터베이스 파이어 폭스를 조각 모음하는 프로세스는 매우 간단하다 – 수행 sqlite3를 DB를 파일의 VACUUM 파이어 폭스의 프로파일 디렉토리. 리눅스에의 길 ~ / .mozilla / 파이어 폭스 / 랜덤 name.default 일반적으로. 일반적으로, 당신이해야 만 1 .mozilla / 파이어 폭스의 디렉토리가있는 경우 더 올바른 디렉토리 ~ / .mozilla / 파이어 폭스 / profiles.ini 확인할 수 있습니다 브라우저의 프로필입니다. Тъй като не ми се занимава да извършвам процеса на ръка разписах елементарен скрипт с който да дефрагментирам базите данни:

for db in $(find ~/.mozilla/firefox/$(grep Path ~/.mozilla/firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
  echo "VACUUM ${db}"
  sqlite3 ${db} VACUUM
  sqlite3 ${db} REINDEX
done

След изпълняване на скрипта търсенето в history-то и самото зареждане на лисика е чувствително по бързо. Скрипта предполагам че с малки модификации може да се ползва и в Mac OS.

p.s Ето варианта и за Mac OS Xтестван на Mac OS X Sierra. Налага се да форсираме делимитъра да е нов ред заради space в пътя до папката в която се съдържа профила на firefox

OIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
for db in $(find ~/Library/Application\ Support/Firefox/$(grep Path ~/Library/Application\ Support/Firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

며칠 전 그들은 축하 25 년 리눅스. 때마다 읽고 리누스의 편지 이러한 매우 즐거운 분위기에 빠지다. 나는 설명 할 의도가 어떻게 어떤 역할이 우리의 삶에서 활약 중요한 리눅스와. 오히려, 나는 내 인생에서 재생 어떤 역할을 생각. 그리고 많은 질문을 뛰어

 • 어떤 리눅스 나는 BSD되지할지 여부 또는 하나님은 윈도우 관리자를 금지하는 경우 ?
 • 나는 일반 관리자 것 여부
 • 내가 관리자가 있다면 무엇을 작동합니다 – 프로그래머 (저를 유지했다….)
 • 어떤 OS 내가 사용
 • Каква техника щях да използвамтелефон компютърсигурно щях да съм поредният apple fan boy