以来、google は、https サイトを好きになった, SSL のより大量のインストールを持っている-ことができますと. 全体的にみて、もっと嫌がらせしているサーバの速度が低下に加え. 良いことは、します。, それ HTTP2 すべての主要なブラウザーとサーバー http サポートが十分に安定した一年半より多くのための標準を統合します。. 残念ながらメインの http サーバー HTTP2 で保つために安定した debian パッケージはありません。. HTTP2 を運用するために必要なバージョンは、次のとおりです。:

私に Mešanicata は素晴らしいとよると、apache や nginx に依存するため. 私はまだに遊んでいない debian http2 apache の野放し 8 以来したことがないが、それがあるので repoto バック, それは大きな問題になることはありません。. Nginx の既にいくつかの時間を再生します。. 全体的にみて、手順がいくつか、比較的簡単です:

 1. Nginx 公式レポを追加します。 – debian では 1.6 x vesiâta. 🙄 です。
 2. Openssl をインストール バックから自分は現在 1.0.2 (k) – 我々 は必要があります。 ALPN すべてのメンテナンス動作し、高速です。
 3. devscripts をインストールします。 – これは公式は openssl 1.0.1 t ALPN を動作しないとコンパイルされるため、bildnem 我々 のパッケージを共有する時間、ブラウザーではなく対応も http2 回転する場合のみ動作これ
 4. inkrementirame ciganiâta などのパッケージを保持しないようにバージョン sinkenm sorsovete にのみ新しいバージョンがあると

一歩一歩から始めましょう

Nginx のレポを追加します。

deb http://nginx.org/packages/debian/ codename nginx
deb-src http://nginx.org/packages/debian/ codename nginx

K dev openssl ライブラリ 1.0.2 とそれ以外の場合 bildnem を追加再び 1.0.1 それ私 t がターゲット


echo 'deb http://ftp.debian.org/debian jessie-backports main' | tee /etc/apt/sources.list.d/backports.list

apt update && apt install libssl-dev -t jessie-backports

 

こだわった今彼は nginx のコンパイルに必要なライブラリを追加


apt install devscripts

apt build-dep nginx

mkdir nginx-build

cd nginx-build

apt-get source nginx

ような構造がある必要があります正しく作業している場合


~/nginx-build # ll
total 1004
drwxr-xr-x 10 root root  4096 Feb 21 18:37 nginx-1.10.3
-rw-r--r-- 1 root root 103508 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3-1~jessie.debian.tar.xz
-rw-r--r-- 1 root root  1495 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3-1~jessie.dsc
-rw-r--r-- 1 root root 911509 Jan 31 17:59 nginx_1.10.3.orig.tar.gz

入PPTAるユーザコードを割私の場合、この愚-1.10.3のコマンドを実行するincrementare版, 個人的に追加することを好む 1 このビルドに

debchange --newversion 1.10.3-1

後に、更新履歴を追加し、実際のコンパイルに進むことが

debuild -us -uc -i -I -b -j6

コマンドの構成についてもう少し明確化:

-私たち uc 彼らはしないようにスクリプトを言う “署名” .dsc および変更ファイル。. -私 そして -私 バージョン コントロールのファイルを無視するスクリプトを作る. -B バイナリのみのパッケージを生成するには. -j として行う 🙂 を再コンパイルする方法多くの並列プロセス

 

我々 が私たちの新しいパッケージをインストールする必要があります上記のプロセスを完了しました。. Nginx をインストール済みの場合は、それをアンインストールするより良い

apt remove nginx nginx-*

も悪いというバックアップの愚フォルダの下に/etc. 原則として、更新時の 1.6.5 へ 1.10.3 なかなかドラマがどんどん. 新Parteiの高レベルのディレクトリには、インストールする必要がありますと、コマンドライン:

dpkg -i ../*.deb

Ако всичко е минало гладко ви остава само да си пуснете nginx процеса и да си се конфигурира http2 което вече не е цел на тази статия.

Преживях малка драма с диска на лаптопа ми. След фиксването на проблема при apt-get update лъсваше следният крайно не приятен край на процеса

E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/debian.ipacct.com_debian_dists_sid_contrib_binary-i386_Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

Както обикновено проблема е крайно очевиден /var/lib/apt/lists/debian.ipacct.com_debian_dists_sid_contrib_binary-i386 не може да бъде прочетен коректно. Фикса е също толкова елементарен колкото и самата диагностика на проблема:

 rf -f /var/lib/apt/lists/*

В крайна сметка резултата е форсирана синхронизация на apt.

私の好みのテキストエディターです。 Geany. 彼は非常に最小限 IDE 言語の巨大な範囲をサポートします。 – シェル, PHP, python, C … など. あなたの自動車-完全な同時に機敏そう. 彼は気持が良い機会を欠けているが、時に、私には十分以上. オンライン コースを開始しました。 Python プログラミング SoftUni の – 私の知識を更新し、私は続いている適切に python で起こるので nadgradâ を作る 3. スピーカーはもちろんお勧めします。 PyCharm pyton プログラミングの IDE として, しかし、私は私の好みから遠く, 当然のことながら演習 Geany を使用します。.

講義中に痛みを感じた 2 リプスィ島

 1. python オートコンプリートと関数やメソッドのドキュメントを息を吐き出す
 2. 検証がない、 標準 pep8

良いことは、それが構成する Geany の十分な柔軟性が、不足しているものを簡単に追加することができます。. 私がやります Python のドキュメントを追加します。 IDE に:

 • プル、 次のスクリプト どこかで私たちのパスたとえば、/usr/bin として忘れないでそれを実行可能にするには
 • 我々 は次の行を追加の設定のようにファイルの ~/.config/geany/filedefs/filetypes.python を編集します。 context_action_cmd = pydocw %s. 前の手順から、binarkata の名前の追加はのみ場合. Geany を実行する場合は、再起動します。.
 • 我々 は既に関数についての情報をプルする必要があるコンテキスト アクションがあります。. Аз си добавих shortcut за да ми е по удобно като не ми е ясно някоя функционалност. 私の同じように多くは netbeans のアプローチ私を苛立たせるのでこのアプローチを濾す.

今のところ大丈夫です. 記述するコードの検証を持ちたいし、 – 一般に認められた基準に従って記述するか、変人の書き込み. 一般的に私は再び発見 tutorialče どのようにことが起こるが、それは少し時代遅れ – Geany すべてあなたで建てられただけパッケージ pep8 をインストールする必要があります。. Debian apt でインストール pep8 魔法のしくみを発見する他の distrota 作品. [ビルド] メニューの 2 番目のボタン (少なくとも私に) е Lint след кликването му ще откриете колко грозен код сте сътворили 😀

Screenshot from 2016-01-11 20-42-21

Това е общи линии как да накарате вашият Geany да работи по добре с Python и същевременно да продължи да бъде бърз без да кара процесора ви да иска да си тегли куршума.

いくつかのため (私に非常に明確ではないです。) 1 つの私のサーバーの Debian 分配のアップグレードで postgresql デーモンのアップグレードを行うことを怠った. Postgresql のデーモンは、ニースのプロパティはない彼の新しいバージョンの使用を開始 (Mysql とは異なり) 我々 を納得させるまで, 新しい打ち上げと完全互換性のあります。 – 非常に大規模なデータベースに便利. 更新の単なるプロセス次のように限定されなければなりません。 2 手順:

 • pg_dropcluster
 • pg_upgradecluster

鬼の前に izdropite クラスターが停止して pg をする必要があります。!

pg_dropcluster 9.4 main

Тази команда преминава бързо, след което преминаваме към съществената частсамият ъпгрейд

pg_upgradecluster 9.1 main
Disabling connections to the old cluster during upgrade...
Restarting old cluster with restricted connections...
Creating new cluster 9.4/main ...
config /etc/postgresql/9.4/main
data  /var/lib/postgresql/9.4/main
locale en_US.UTF-8
Flags of /var/lib/postgresql/9.4/main set as -------------e-C
port  5433
Disabling connections to the new cluster during upgrade...
Roles, databases, schemas, ACLs...
Fixing hardcoded library paths for stored procedures...
Upgrading database postgres...
Analyzing database postgres...
Fixing hardcoded library paths for stored procedures...
Upgrading database template1...
Analyzing database template1...
Fixing hardcoded library paths for stored procedures...
Upgrading database xpqt...
Analyzing database xpqt...
Re-enabling connections to the old cluster...
Re-enabling connections to the new cluster...
Copying old configuration files...
Copying old start.conf...
Copying old pg_ctl.conf...
Copying old server.crt...
Copying old server.key...
Stopping target cluster...
Stopping old cluster...
Disabling automatic startup of old cluster...
Configuring old cluster to use a different port (5433)...
Starting target cluster on the original port...
Success. Please check that the upgraded cluster works. If it does,
you can remove the old cluster with

pg_dropcluster 9.1 main

Ако всичко е минло гладко трябва да получите съобщение като горното което ви подканва да разкарате старите данни от pg.

pg_dropcluster 9.1 main

В края на тая тарпана вече можете да стартирате процеса си отново. При мен базите са малки и за съжаление не мога да дам оценка за колко време преминава същественият ъпгрейд.

新しい Debian の安定 今週、私は彼に nadgradâ virtualkata に手 s″rbâha について事実まで時間がなかったが. アップグレードする私の時間を捧げることにしました私の一日の早い段階から. Промених сорс листа ми като промених wheezy на jessie

sed -i "s/wheezy/jessie/g" /etc/apt/sources.list && apt-get update

ここで izg″rmâha 2 ミラー:

 • MariaDB – このミラーからもはや必要ジェシーにバージョンが含まれています 10.0.6 それ自体は非常に. 後 5.5 mičetodb と mysql 互換性がないかなり mysql に戻る時、 5.5.42 – それは、デフォルトでジェシー
 • DotDeb – Php55 ここもは冗長なためジェシーが付属して、私は前にそれを使用 5.6.7-1

余分なミラーを取り払ったし、私は鉱山 apt dist-upgrade を取得する Mysql MariaDB からブランドを反転後, 再起動し、私はすでに Debian で 8.0. 私の web サーバーをオープンした-彼はここで働いていた私の驚きにそれは長い話と – いくつかの単語私の Nginx はその他のディレクティブを使用してソースからコンパイルします。. dpkg-l nginx フル 1.2 はい、誰かはパッケージを保持解除を忘れてしまった. すべてのアップグレードと計画 nginx 改 😆 は保持解除します。 . Nginx а работи обработва заявки и php fpm процеса е と runnign но php コード не ように изпълнява и не плюе грешки 🙄 ЛЮБИМОТО МИ.

СЛЕД ИЗВЕСТНО ТЪРСЕНЕ エネルギー ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОМЕНИТЕ ОТКРИХ СЛЕДНИЯТ ПАСАЖ

Fastcgi 構成問題 = = =

nginx が変更された fastcgi_params を出荷, SCRIPT_FILENAME fastcgi_param を宣言されています。. この行は削除されました. 上流のリポジトリから fastcgi.conf に出荷もこれからの, まともな SCRIPT_FILENAME パラメーターの値を含む.

だから, fastcgi_params を使用している場合, fastcgi.conf に切り替えてまたは手動で関連するパラメーターを設定できます。.

ビンゴ. 失礼な侵入ではなく fastcgi。 conf を使用する仮想ホストを変更されてし、すべてに火をつける. 2 konfiga との違いは何です参照してくださいにクイック diff を押してください。


diff /etc/nginx/fastcgi_params /etc/nginx/fastcgi.conf
1a2
> fastcgi_param SCRIPT_FILENAME  $document_root$fastcgi_script_name;

Virtuanite で大規模な構成のホストを注いでクールなアイディアではない私を思い出した. Mod_sec たい Nginx アドオンで再び prekompiliram をするまま + pagespeed が、それを待つことができます。. はるかに重要なは, че правилото ми се повтори ако нямаш огледа от 3-ти източници и кастъм изпълнения Debian не се чупи при dist-upgrade!

HTTPS://www.youtube.com/watch?v=gEQCny6zNF0