掃除のsqliteのようなFirefoxブラウザの速度を改善するための1つの巧妙なトリックは、彼のデータをベース. 彼女は、このようにデフラグなどの真空プロセスでは、データベースを削除します, サイズを減少し、需要はより速くそれを作ります, ディスクの使用状況をより効率的かつおそらくセクター私の順番に読んで、あなたのディスク上の負荷を減少. 一般に、これは自動的に/デフラグを自分で掃除しない任意のデータベースに適用されます.

データベースのFirefoxを最適化することにより、プロセスは非常に簡単です – 実行します sqlite3のDB-ファイルVACUUM Firefoxののプロファイルディレクトリ. Linuxでは、それへの道は、通常、〜/は.mozilla / firefoxの/ランダムname.defaultです. 一般的に、あなたがすべきのみ 1 あなたはより多くのあなたが正しいディレクトリにprofiles.ini〜/は.mozilla / firefoxの/を確認することができます持っている場合は.mozilla / firefoxの中のあなたのディレクトリには、ブラウザのプロファイルであります. 私は、プロセスを実行するために従事していないので、手動でデータベースを最適化するための簡単なスクリプトを集計:

for db in $(find ~/.mozilla/firefox/$(grep Path ~/.mozilla/firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
  echo "VACUUM ${db}"
  sqlite3 ${db} VACUUM
  sqlite3 ${db} REINDEX
done

歴史-lisikaが大幅に高速です単なる担当してスクリプトの需要を実行した後. スクリプトは、小さな修正したMac OSで使用することができると仮定します.

p.sЕтовариантаизаのMac OS X – マックOS Xシエラ上でテスト. delimitaraは、Firefoxのプロファイルが含まれているフォルダへのパスにスペースのための新たな秩序を強制的に

OIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
for db in $(find ~/Library/Application\ Support/Firefox/$(grep Path ~/Library/Application\ Support/Firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

私はナンセンスで開始する前に私が意味します, 私は非常に転送しませんウェブホスティング、およびすべてのものは、私が過去に取得してきた経験を書きます 2-3 ヶ月. トップにtyxoとして出席しているいくつかの非常に毛むくじゃらのVPSの管理 80 しかし、トップに入ります 70 ;). だから私の考えはあります, それが今、すべてのこの時間後、私はいくつかの習慣を獲得し、一つの方法または別のベストプラクティスになってきました (通常、ハード) :D. 私は全ての偶数で書いたり、構成の詳細には触れません. むしろ検討する以上のアイデアを共有します.

 1. 定期的にソフトウェアを更新します. アパッチ, PHPのMySQLのすべての更新をしたいです. sigurnistaの穴にパッチを適用するかどうか, バグ修正や新機能に起因するかどうか. 常に最新のソフトウェアを保ちます. 基本的にはめったに通常、物事が壊れホストされているコードに貫通孔をアプリケーション内のサーバーを攻撃しないが、それに依存しません.
 2. アパッチ – ウェブサーバとあなたが実際に利用する人から、より積極的なモジュールを有することが望ましいではありません. 複数のモジュール- 時間のかかる作業.
 3. 同じサーバー上でより多くのユーザー – オペコードキャッシュ. この前 書きました 他にも、 タイトル 喜んでテストを行い、この魔法の真のメリットを参照してください。. 実際の作業環境では、すべての設定で最高の結果がそれを置くために示しているので、私の場合は、eAcceleratorのを選びました. より速く、それぞれより多くのユーザーを意味少ない食糧資源を充電.
 4. 入稿加圧 – GZIP. あなたが作る本物のトラフィックを削減するための最も明白な方法は、顧客へのHTTPレスポンスでgzip圧縮を使用することです. Modの収縮 apacheのためのソリューションです. За други http server-и не съм проучвал въпроса :). Реално около 50% ми падна трафика при компресия върху html,css,js,xml. Трябва да проверя дали мога да компресирам и друг вид съдържание ще е интересно. Защото реално снимките са съдържанието което прави най много трафик в един сайт.
 5. mysql sererгорещо ви препоръчвам ако не сте се наградили с версия 5.1 да го направите. Като цяло Oracle имат някакъв малък опит с бази данни 😆 и тоя опит са го вкарали добре в 5.1 версията не съм пробвал 5.5 но и това планувам да стане скоро. Определено се ускори работата на sql заявките може би леко падна натоварването но с не повече от 5-6% しかし他にも、開発者向けの新機能は素晴らしいです. このような設立 パーティション. 設定はどのよう慎重にアップグレードするときは、すべての古いオプションが有効なわけではありませんmy.cfgで持っています, CentOSの中に少なくとも古いライブラリを削除することも良いです 5.5 Debianで作られた問題は、そのような悩みを持っていました. その後、参照MySQLはログインが、オプションのいくつかは、異なる名前を持っているし、最終的に行けば、あなたがそれらを変更する必要がありますので、 5.5 あなたはなぜ、セットアップpalvaを不思議はありません.
 6. sql заявките. Задължително разрешете опцията за записване на slow query. あなたが最適化するために、遅いクエリがある場合、これらのログでは、開発者に情報を返すことができます. はるかに少ないような要求サーバー上の負荷が少ないです😉
 7. まもなく保護 – сменете подразбиращия се порт на ssh-а ви няма нужда смотани ботове да се опитват да ви хакват. Apache го подсигурете с mod_securityを доста полезен модул прави филтрация на доста шитниsql inj, rfi DDoS и прочие. Няма да спре голям хахор ама поне ламерите ще ги отсее. PHP е добра идея да се защити с Suhosin. Може да се сложи като допълнително разширение или направо като пач в php кода. Аз лично предпочитам първия по изчистен ми се струва.

Като за начало това са нещата които се сещам. 多くが、ときに私は私がサーバーのかなりの最適化を行ってきたが、それらの多くは状況に非常に特異的であり、それはそのようなキャッシュのlimitatsiiまたはどのようにプロセスは、Apache-それを調達しているとして、それらを伝えるためにも意味がありませんとは思いません. おそらく時間が覚えているだろうし、まだ物事が大きなスコアを作るささいなことのいくつかを言う方法です. Машината е доста добре оптимизирана за сравнение ние правим на 20к уникални посещения на ден и сме на най ниския възможен vps план load time на страниците ние не надхвърля 1,5-2 сек или ако го надхвърля е заради външните източници на реклами иначе самата страница се изплюва за части от секундата. Хора с близки позиции до нас са с не оптимизирани сървъри с доста повече ресурси от нашия и имат същите резултати. Общо взето оптимизиране му е майката и пиенето на бира бащата 😆

ps Песничката леко се връзва с тематиката 😀

これらの日私 “少し” 忙しいし、深刻な bloginki のための時間があるので、私の bločeto 😉 全体の周りは、このどこかにだと思うからいくつかの統計を平手打ち 6-7 今月開始し、時間による統計情報の通りです。

1. オペレーティング システムの

Windows XP 66.3%
Windows Vista 15.1%
Ubuntu Linux 14%
Debian Linux 1.7%
Windows サーバー 2003 1.3%
リナックス 1.1%
Mac OS X 0.6%

全体的にみて、非常に気持が良い驚きは、します。 Ubuntuの stak″v 腸ワーム 🙂 で非常識な兄は、明らかに他のもののかなりのビットとの良い割合は、

2. ブラウザー

Firefox 3 52.5%
Firefox 2 10.1%
オペラ 9.9%
インターネット エクスプ ローラー 6 8%
インターネット エクスプ ローラー 7 7.8%
サファリ 5.6%
インターネット エクスプ ローラー 8 3.2%
Iceweasel 1.7%
エピファニー 1.1%
ネットス ケープ 0.2%

Lisika カット、暗闇の中を除いていくつかの驚きがあります、😉 前に IE6 IE7 最初は奇妙な 2 つ目は間違いなく良いのですべてを保持その otdelešâ IE 素敵なモダンなブラウザーと一般的に goreš 委員会はように第 7 版上を経過しないから. Vtorto 事 netskeip の存在である彼私が間違っていないよ場合、この春が彼を停止した舞. 最も可能性が高いいくつかの spaid″r、知っている人は、します。. それと netskeip はそれらを直接停止がスワップ ウィンドウ iskačaše FF 🙂 の少しが、ああ心

オープンreshenieyaのようなオープンソースのアイデアのヒントを与えるためにsebeovazhavashとして😉全体的にこのTOVAガイダンスは、ネアから物事を私の経験を読み出して、とにかく私の全体的なアイデアのものは、それらを他の場所に定住しないことができますが、ここで収集されていることを🙂読み🙂

1. 最も重要なことは、インストールされます FasterFox (FF3のために cyc) 加えます, その後、新しいタブを開いて、それを入力

about:config

そして、私はLisichkiに開放調整することになります. 名前のキーがあります探し network.dns.disableIPv6 そして、stoinostaを作るために、それをダブルクリック これは、速度を最適化することです. 特に、ユーザーのためにLisichkiを最適化することができるプログラムをunidous. FireTune あなたには、いくつかの迷惑な欠陥のキツネの足のような多くのラムを制御できます, プログラムは弱いのコンピュータに推奨されます. Linuxユーザのための ;) でも、まともな解決策があります Swiftfox これは、Firefoxは、プロセッサの種類ごとに最適化されているプロジェクトです, スピードは素晴らしいです.

2. グール- 時にはあなたが助けを持っている素敵な何かを探しているとき. 使用 CustomizeGoogle それはあなたのGoogle検索のオプションの多くを提供します- 検索支援 ( あなたはhintove与えます), филтри с които може да прехнете някои саитове от търсене, GoogleにHTTPS接続saitovete.

3. バナー – インターネットdosadata. 自分好みプラス SLEのインストールがEasyList USAにDaityasバナーをブロックするためにあなたの正規表現のリストを提供します (あなたは今私が詰まっていたことを振って、私のフィルタされなかったようにしてくださいすることができます) その後 90% 簡単に自分自身をブロックすることができベインは、残りの部分から消えます. 常にインストールと遮断するためのdomabyavm二つの式

*/コース/ *

*/バナー/*

バナーのこれら2 izrazcheta明確なドーサと😉 100% Zamundaからすべて😉
4. ダウンロードmendzherite. 私は常に安全な場所に置きmenaderするFlashGetをとLinuxに誰を嫌っていないしました wgetの そしてlisika約daulouマネージャを頼りに – 純粋な愚行. DownThemAllを! ダウンロードマネージャー500K ;)

5. グリースモンキー それはあなたがいくつかのページでJavaスクリプトをオンにし、その機能を向上させることができます.

http://userscripts.org/

このような多くのがあります ;)
6. FF3といくつかの古いアドオンとの互換性 :) 新しいタブを開いて、アドレスバーを入力 報:設定 右献マウスklikvaneteと、新規 - psoel>ブール名プット 拡張します。checkCompatibility とstoinost選択
7,8…. 私は最も重要なものの他の人がすでに個人的な選択肢を持って終了しました FireFTP lisičkataでFTPクライアント :) Gmailチェッカー 新しいpisantsaのためにGmailをチェックします

最終的な一般的なのための私のアドバイスは非常に高速FireFox3にapgreidvaiteです😉

psの私は非常に可能性を追加するのを忘れました- 便利なサプリメント私😉 Foxmarks いくつかのバイアルはFiのpresonhorniziram🙂だけ追加するために減速して、これはadonche koeotケアは、たとえばなどのシステム、operatsioniin異なるコンピュータ上のブックマーク-Sを同期しているされて😉地獄は常にドーサであるがための手段登録が必要です 2 分をまく、あなたのためにあなたのすべてを行う😉し、どこでも同じbuukmarkoveです

何とも言えない, 何IE faggot非常に正直、誠実なんだったのが悪い – 彼は典型的な脂肪fagが、古い悪魔です!. 週間半でなデバッグしている問題systaneい Javaスクリプト とみの家. 私の最初の不快な驚きでしたが書いた簡単な CSS るためのサイトのようなものだった. Grubの一点を決めたチェックを見せてくれるExplorer🙂と驚きに満ちあふれている方まで楽しめるprietena ednovremennoとrandonee CSS HTML- 😆とproschitali coreno (るといnakonechnの決定) タグのリンク <a href この状況で働bezproblem FireFoxの でも家ではないとして読み込みのリンクを追加 <a href=” ” るためには、研究者を作成します空のリンク🙂せんを必要とすることがnullの参照だけを私JS (Javaスクリプト) するために必要なWindows先端の、そのタイトルはタグの属性 <と>. OKここでは私の間違い😉がで衝撃的に明らかとnravyリンクアイコンの異なるアイコンの異なる種類のストリーム. にFF (FireFoxの) その透明Borderiesと若干黄色いきのマウストップ安倍かわいい😉しかし、家では、伊部- 私grsen息子のボーダ剤を入れてやまない代替位置のnicksにnicks位置🙁Fuckin、ペダル! 問題は、決してSitnah一変数のコンテンツ “border=”0” ” その場合、IEブラウザを剤を入れるボーダ剤を入れてゼロに合はデフォルトstoinosta. 面白くて、この基準として、この問題のマニフェストのその他のブラウザ – ウィッシュボーンサスペンション. Peders IEのみ. オペラやNetscapeより良いもCSSも😉の最新の愚かさ"でした日(土), 私たfunckiiのためのポープ画面. 再度、下FF 6+ しかし、一点のランブルに家. 私は失われた多くの神経、全体を見, 一変数文字列の読めないことなく読 “ラジオPRJ” 項によりますか 2 変数 ;). もう一つであった友達もできるプログラマの方がいたのですが、同様の問題のgluepot. 再度、一部の試験とその他のブラウザにInternet Explorerは、- 大faggotの🙂だzaglaviなWindows項目nerasiau。 1 の言葉 (ていることが見て取れます) 😀😎とgamesto結, 将来の作業にはない最適化のためのFF-IEができるものではない、もし廃止に管理されているブラウザのヒント.