Преживях малка драма с диска на лаптопа ми. След фиксването на проблема при apt-get update лъсваше следният крайно не приятен край на процеса

E: Encountered a section with no Package: header
E: Problem with MergeList /var/lib/apt/lists/debian.ipacct.com_debian_dists_sid_contrib_binary-i386_Packages
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.

Както обикновено проблема е крайно очевиден /var/lib/apt/lists/debian.ipacct.com_debian_dists_sid_contrib_binary-i386 не може да бъде прочетен коректно. Фикса е също толкова елементарен колкото и самата диагностика на проблема:

 rf -f /var/lib/apt/lists/*

В крайна сметка резултата е форсирана синхронизация на apt.

数日前、私は肉のそれに気づきました / (ルートパーティション) 私は劇的に低下しました. 私はすべての主要なダウンロードファイルのためにすぐに見えたが、何も見つかりませんでした. 博 ??? След това започнах да търся директория с неочаквано по голям размер от очаквания – これは私のホームディレクトリであることが判明しました. 判明したものであっても簡単に検査した後、 〜.Skype / それは私が食べているディレクトリです HDD-と. クイック・ラ・-lahはすぐにその最大のファイル私のタイプchatmsg1024.dbb chatmsg512.dbbなどが示されました. データでは、これはあなたのスカイプチャットの物語です. 合計は、ファイルのみを削除することを決めたので、維持Taqwaという履歴をリセットされますが、まだ転送された文書が言うの履歴を保持したいです. これは、簡単にコマンドで実行されます

$ rm -rf chat*

次のコマンドは、チャットで始まるすべてのファイルを削除します. そこ履歴ログ-Aを禁止するオプションは常にあるが、私にはこれが解決策ではありません.

В действителност тези файлове са изключително интересни понеже от тях доста лесно може да се разчете цялата skype историяс кой сте говорили какви файлове сте прехвърляли и какво сте си писали. Но това е тема за някое бъдещо писане.

ps Тези наблюдения са направени върху skype 2.2.35

Zemantaの強化されたことにより、

След дълго двумесечно обмисляне взех решение да напусна настоящата си работа. Днес ми беше последния работен ден. これまでのところで働いていました 4 年半 (以下、上記) мога да кажа, 私にとっては、いくつかので動作するように地獄のような喜びと特権でした- ブルガリアで最高のLinux管理者. 私は私の経験の非常に多くを与えた南部ブルガリアで最大のインターネットプロバイダーの一つで働いていました, インセンティブ, 新しい知識などの必要性のための渇き. 私は私が私を助けてくれた同僚を達成しているすべてのものを借りて、私を奨励しました, しかし、1つは十分ではない感じ、時間が来ます. 最後には 1 年は住んでいるの場所を愛する停止しました, 私は私の心のいくつかの興味深い難問を悩ませ、新しい世界を発見するために毎日それらの必死の熱意を感じて停止しました. すべてがますます日常的になってきました, これはよくありません.

ひどく私はコーヒーの朝のために昼食のための私の職場の同僚を欠場します. すべての私はそれを逃してしまうが、いくつかのものは単に変更を必要とします. 私は考えています, それは、このためのエンドポイントであります. 私はこの場所は岩のようなものだったことを私の前に正しい判断をしたことを願っています, 誰もで私の位置から私を失脚させる力を持っていません. 今私は、何か根本的に異なっていない活動を始めるが、私は何をやっていたよりも大幅にそれは違います. 私はすべてが冒険です多かれ少なかれを知っています, しかし、我々は我々が生きていることを理解する方法. 🙂は必ずしも安全ではない再生することができます.

私の指を渡り、私に幸運を願って!

Днес докато се ровех попаднах на следния пост в блога на един очвек. Общо взето той е казал много повече от колкото аз мога да кажа или обмисля. Вкрайна сметка си остава в постоянното преследване на мечтатановата поредната. Вероятно аз съм романтик или съм слаб и не мога така лесно да се отказвам.

Живота е адски де мотивираща кучка!