How PulseAudio works.

ウィキペディアを介して画像

Днес най- накрая след една камара време реших да си купя още кабели за да си закача 5.1 аудио системата ми пълноценно. Досега я ползвах със нормален стерео кабел и след това системата сама си правеше деление на аудио каналите. Което не е никак добре. Сега вече за всеки канал си има отделен кабел и звукът е доста по чист (естествено), по плътен а на филмите усещането е подобрено много кратно. Имаше няколко малки драми които се оправят относителни интуитивно. Основната драма беше, че звукът тръгна само в front колоните без буфер център или задните след като пренастроих звуковата схема на Gnome да е 5.1 . В повечето плеъри имам опция за настройка в alsa часта за колко канално да е аудиото но има програми в които отсъствува такава възможност като да речем adobe flash player. Първоначалната ми идея беше просто да пренастроя .asoundrc като задам параметри да дублира звукът по всички каналирешение с което не се гордея защото не го обмислих изобщо. Конфигурацията тривиална :

pcm.!default {
type plug
slave.pcmsurround51
slave.channels 6
route_policy duplicate
}

С нея нещата си дойдоха на място докато не осъзнах че alsa може да обработва само по 1 процес и докато тои не приключи да я ползва друг не може. 😳 Неприятно но факт бях забравил времената в който слушаш или player или youtube и ако едното ти омръзне трябва да затвориш програмата, че да ползваш другата апликация. Което веднага ми подсказа къде е истинския корен на нещатаконфигурацията на pulseaudio сървъра. Pulseaudio е най грубо казано прокси сървър който обработва информацията между аудио хардуера и аудио софтуера който иска да го ползва. Система която с години се доказа много кратно. При нея конфигурацията се намира в /etc/pulse/daemon.conf. По подразбиране всичко е закоментирано с ; така че ако не сте праивли промени може направо смело да добавите следните редове накрая на файлът:

enable-lfe-remixing = yes

default-sample-rate = 48000
default-sample-channels = 6

Имената на опциите са очевидни задаваме стойноста на колко канално аудио ще сме малък тунинг на стандартния битрейт и разрешване на lfe ремиксирането. След това остава да рестартирате alsa и pulseaudio с

sudo /etc/init.d/alsa-utils restart && pulseaudio -k

От тук нататък за мен остана само а се наслаждавам на вече по доброто аудио.

edit: .asoundrc трябва да е със съдържание за да нямате проблеми със skype и някой други апликации

pcm.pulse {type pulse }
ctl.pulse { type pulse }

Zemantaの強化されたことにより、

あなたが任意のマンボジャンボの書き込みを開始する前に記事がちょうど学んでいると私はそれを試していないことがちょうど病気のアイデア😆😎著者の仕事と任意の材料のための責任および任意のを負いませんだろうと言いたいです被害😉

だから私は、私は頭を回転させる馬鹿に説明する前に、少し背景を聞かせて. だから、私のお気に入りのソーシャルサイト LAST.FM 昔は明らかに彼をつかんで、ほぼすべての国で、それを介して音楽を聴くない自由な危機を禁止しました, 以上を払う必要があります耳を傾けます 3 月額ユーロ. 総合的なトークン量. 理解します, 人々がライセンスを支払わなければならないこと, インターネットのトラフィック, 電気などのように, 私は悪い事実を見つけることはありません, それは、このサービスのために支払うこと. 本当に私をイライラそのドイツの住民, イギリスとアメリカは😈音楽を聴くために支払う必要はありませんし、他の人がに資格を与えています 30 песнички безплатно и след това давайте парички. От много време не ми се беше налагало да ползвам тоя вид услуга, 私はヶ月前まで代替を見つけたので、私は仕事でハードドライブを燃やして、私は緊急時20ギガバイトポップを使用する必要があります. それは自然に音楽のための場所がない、なぜ保管しません. 私は周りのラジオで好きなラジオの音楽を聴くのはうんざりです 10%-20% コンテンツと絶えずは切り替えます 20 私は遊びにぶつかってきたラジオlista.Umoritelnoと退屈な気晴らし.

だから長いファッジのように私は、中空の頭になって何をしましょう. 最近、私はインターネットやウェブによってagentA周りのトラックをposkrivamすることを余儀なくされた私の様々な他の目的地を想像 – 中国, 香港, マレーシアおよびその他の. 私は私のlast.fmとplearchetoの接続を変更した場合、私は何を思いました???? ノートルダムは、インターネットへの接続を設定しています – [ツール] - >[オプション]>接続. プロキシへの手動調整が選択する必要があります. そして、私たちのトラフィックをproksiratするホストとポートに必要なデータを紹介. それは、そのトラフィックのネット内の好適なフリープロキシが解放され、自由に自分のエージェントを設定すると魔法のベールを準備する必要がありますされて見つけるために残っています😉

昨日、私は行くシスコアカデミーのための私の最初の試験を行いました. それらのポストはMayaが説明を行って平滑化するという事実に, それはこの学校を始めます. だから、アカデミーでも始め与え、最初のコレクションは、私の誕生日にありました- 私は一般的に、アカデミーは間違いなく私を喜ば😉サインkasmetliikiとしてそれを取りました, 私の練習は、一つの方法または別の目を逃れていることの多くは学習理論ので、, 別途krainta目的証明書CCNA探査は私にとって非常に重要であり、それ自体で私にとって大きな挑戦です. 我々は我々の知識を確認するためにizpitchetaために取る各章の後に次のように方式があります. 各学期の終わりに、彼らは一般的に 4 私たちは、学期の上に再び試験を持ち、第四学期の終わりには、私たちの最終試験は、シスコの専門家として私たちを認定するpodgovryashtiいくつかのテストを行います. したがって、このスキームのために、昨日の私は、第二章のためのテストをしました – първия такъв защото първа глава е само въведение. Изпита беше с положителен резултат за мен изкарах 89.1%. От максимални 46 точки изкарах 41 😀 прилично мисля но все пак се надявха за над 90%. Това не е от кои знае какво значение въпроса е всичките изпити през семестъра да съм го покрил с над 70% мисля.

Ето малко слънчева музика от един мои познат JaGWaR младежа прави разкошна музика.


Напоследък се занимавам душевните ми мизерлъци, 気管支炎から私はおそらく病気… 別に私の将来のためにスーパーに重要ないくつかのものを駆動しようとしています. 私は完全に自分のための時間なし. それぞれのどこかに私を引っ張っ, 私は少しの時間は私が読んだか考えて過ごすことにしよう, 両方のあまり付着しません. 家では私は時間または無競争を過ごすために管理します…. しかし、すべてがないので、グレーと荒涼と人間味あります, случи се нещо което неочаквах да се случи или поне започна да се случва 😀 Ще изчакам преди да вляза в подробности

Напоследък съм станал нещо много нервен. Немисля, че има някаква причина по основателна от периодичната ми лудост. 🙂 Донякъде притъпявам нервите с нежна и успокояваща музика или с високи скорости, за предпочитане са и двата варианта пред това да счупвам народ от бой 😀 Ето нещо лирично и успокояващо