mysql はすべてのデータベースを修復します。

昨日のMySQLのバージョンを更新した後, サーバー-見られる私には私に叫んで開始しました, テーブルがあること, など、きれいに閉じられ、修理が必要なかったです. つまらないです, 何だろう、この表, それでも私は、このサーバー上の私の30代を持っています. 1つのオプションは、テーブルの問題と実行修理またはその他のオプションに言うログ-s単位で確認することです – はるかに良いです – これは、修復を実行することです, すべてのテーブルの検証と最適化. これはmysqlcheckのツールを使用します. Общо взето вариантите в случая са като и двете коменди са синонимни една на друга:

mysqlcheck -Aor -u root -p

mysqlcheck -u root -p --auto-repair --check --optimize --all-databases

Общо взето, която и от двете команди да използвате, ефектът ще е еднакъвароматична поправка, проверка и оптимизация на всички таблици. След като напишете която и да е от двете команди, ще бъдете попитани за root паролата на mysql server-a ви.

返信を残します

あなたのメールアドレスが公開されることはありません. 必須フィールドは、マークされています *

アンチSPAM *