HTC TYTN

ほぼ一週間、私は林檎の所有者 HTC TYTN またはコード名 HTC Hermes の知人. 原則として、電話は、児 windows モバイルとされています。 5.0 しかし、それを使用して 6.1 🙂 をしようと、 6.5 彼、しかし、何か小さな lagva に. キーボードのめちゃくちゃ快適な穏やかな私は電車やバスにビデオと 😉 の dostat″čne 表示のためそれをリプログラムします。. HTC のスロット ( ハイテク コンピューター ) 彼らは常に偉大な栄光を着ていたし、言うことは, それは理由もなくはないです。. モデルが少し古い男 2006年 🙂 です。 , 完全に新しいアプリケーションで動作, а като характиристики само по рам памет остъпва на новите модели. 少し s″žalâvma、できるだけ早く- 彼のオペレーティング システムを変更することにした携帯電話のための悪い選択, Linux のエルメスで Android プロジェクトの可能性があるため、- 初期段階, ほぼ、 0 それはあります. いずれの場合も、私は彼らの razrabotčite のチームにする必要があるつもり, 片方の肩にそれらを平手打ち. 今のところ、私は samosindikalno の portvaneto に取り組んでいます アーム videto 用のパッチを追加するコア. ビデオ アクセラレータは、最も深刻な問題の v″zžmožno, защото е почти мистичен и едни момчета са напсиал елелемнтарно управление на много ранно ниво, но и то ще свърши работа. Като цяло уж звучи прoстo ама си е доста труд и четене. Но адски много платформи и малко разработчици така че не се учудвам че проектите се движат адски бавно. 🙂 Поне ще ми е забавно.

返信を残します

あなたのメールアドレスが公開されることはありません. 必須フィールドは、マークされています *

アンチSPAM *