Android はバッテリー容量修正プログラムを拡張

昨日、私はHTCカイザー - 私のために1650mHaバッテリーを入荷しました, これは、元の300mHa以上のものです😎 . ので、%番目のバッテリを適切に考慮するために、いくつかの呪文を作るために不可欠である非ネイティブのAndroidで使用の携帯電話. 一つの簡単なオプションは、新しいNBHとderzaeteでMHAのバッテリーフラッシュの新しい値を設定することにより、エディスAtoolsで彼をカーネル標準を使用している場合. 別のオプションは、atools処理を覆す非標準のカーネルを使用して、現在の問題の醜いパッチを作ることです.

まず私は少し理論を説明させて、その後のパッチに進みます. あなたがatoolsとカーネルに変更を加えるときは、/ SYS /モジュールでシステムを微調整する/し、次に応じて、ハードウェアに依存します. 私にとっては、重要なファイルは、/ SYS /モジュール/ board_kaiser_battery /パラメータ/ battery_capacityに位置してバッテリーを設定するための責任があります. それは多くのユニット、バッテリーの量が含まれており、図に基づいて内部どのように計算されます % 今お使いのバッテリー. それは数MHAで純粋に書かれており、式に基づいて算出されるため、単位を伝えます

MHA * 1.6 =ユニット

私の場合、これは1650 * 1.6 = 2640単位を意味します, それは我々がfaylchetoコンテンツれるものであり、. 早く急いコンソールIMBEDの1で行わ言いました

echo 2640 > /sys/module/board_kaiser_battery/parameters/battery_capacity

だから今までの事は何をすべきかクリスタルクリアされています, どこで、なぜ. しかし、ここでは細部のための瞬間が来ます, файлът в /sys директорията си занулява съдържанието след всеки рестарт на телефона, което не е много оферта. Затова следващата стъпка е да го сложим горния ред init-a на нашия Android.

Тъй като несъм съм го сложил в init-аискам да изчакам няколко дни преди да го направя. Когато го набия в init-a ще драсна набързо едно дребно how to 🙂

返信を残します

あなたのメールアドレスが公開されることはありません. 必須フィールドは、マークされています *

アンチSPAM *