RHELやCentOSのたわごとを-と誓う彼らは非常に識字発明したことがいくつかありますするように. 例えば、追加のIP-Sの数を追加すると、私たちのかなりいい仕事です. あなたが大量のアドレスを追加する必要がある場合は一般的に、私は手が機能しなかったことが操作を行っサイクルでのbash skriptcheを集計しているだろう. CentOSに/ RHELの人々に彼はかなり良い範囲ファイルを考え出しました. 一般的には、ファイル/ etc / sysconfig / network-scriptsに/のifcfg-eth0の-RANGE0を作成. Тук заменяме eth0 със името мрежовият адаптер ако не е eth0. След което добавяме следното съдържание

IPADDR_START=192.168.0.129
IPADDR_END=192.168.0.254
NETMASK=255.255.255.128
CLONENUM_START=0

като аргументите са

  • IPADDR_STARTначален IP адрес
  • IPADDR_ENDкраен адрес
  • NETMASKмрежова маска
  • CLONENUM_STARTномерация от която да започнат мрежовите адаптер eth0:0 в нашият случай