English: This is a side view of the read head ...

Вчера ми се наложи да вдигна една виртуална машина на Windowds NTFS дяла ми. За мое огромно учудване машината започна да се влачи ужасно много когато virtualbox започна да създава виртуалния си HDD. WFT ??? すぐに迅速トップと輝いていた問題. ntfs-3gをがで立ち往生しました。 100% CPU使用率 3 6つのコアから私. うーん、奇妙な. 脚は、次の順序問題の輝きに検討した後、

/sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda4 /media/disk1part4 -o rw

明らかには、/ dev / SDA4マウント-EDをデフォルトのオプションであります. 彼少ない奇跡的な設定がレンダリングされない場合は、全体のNTFSドライバは、株式dertove集中的な読み書きを持っています.

  1. big_writesнай важната опция за падне интензитета за натоварването на вашата система като се използват запис на големи блокове.
  2. noatimeускорява системата като забранява обновяването на inode access time ако не ни е необходимо. На мен лично въобще не ми трябва
  3. windows_namesтука няма никакво ускорение но за сметка на това имената на файловете се третират според MS конвенциите при които имената на файловете не зависимо дали са с големи и илки малки букви са еднакви.

След както поправих опциите с който ми се монтира дяла fstab записът изглеждаше така


UUID=2213f519-f980-42bf-9e25-9201db38c458  /media/disk1part4  ntfs-3g  defaults,big_writes,windows_names,noatime 0 0

Zemantaの強化されたことにより、