今日、私はゲームをインストールしたかった😀が、私は少しWindowsライブラリを必要と. 私はwinetricksスクリプトでそれらを埋めることに決めたと私が始めたとき、私は、次のメッセージバケットを受信しました –


$ ./winetricks
 ------------------------------------------------------
 wineserver not found!
 ------------------------------------------------------

かなり面白い状況、極めて明白ながら、. バイナリファイルwineserver見つけることができませんWinetricks. 一般的に、通常の私は、x64のDebianのLinuxを使用し、使用したパッケージは、公式のソースではありませんので、. 解決策はで簡単です 2 手順

1. 私たちは、パスwineserver


$ locate wineserver
/usr/lib32/wine-unstable/wineserver
/usr/share/man/de.UTF-8/man1/wineserver.1.gz
/usr/share/man/fr.UTF-8/man1/wineserver.1.gz
/usr/share/man/man1/wineserver.1.gz

シンボリックvrzkaを作成します /USR / local / binに/ wineserver 質問どこデフォルトではなく、私の場合は、スクリプトファイルを検索 /USR / lib32が/ワイン-不安定/ wineserver


#ln -s /usr/lib32/wine-unstable/wineserver /usr/local/bin/wineserver

最後の数日間で、私たちは友人のシステム管理者のタイプの鶏が先か卵が先かとの会話をリード – Slackwareの対のDebian. それは勝者をディベートないときにいつものように私は私の宗教彼を愛し、彼の, 両方の我々は行うのに十分な理由があります. しかし、すべてのbrashtolevtsiに沿って私は再び、なぜ疑問に思いました. なぜDebianのデスクトップ・サーバとデスクトップマシンを使用 ( 私もアンドロイド-chroot環境と私に置かれました). 私が思うに、私の元上司の1のtvadenietoすることができます:

あなたが最良のLinux誰であるか知っていますか?

– あなたが最初にインストールして管理される1つ.

実際には、Slackwareの 9 私は自分自身をインストールし、私の最初の配布だったと思う😀しかし、物事は変化しています. だからここに私の理由のDebianの一部です:

1. 保守が容易であるため、 – パッケージ間の依存関係. ノートルダムこれは、プラスまたはのSlackwareの明確なマイナスは、それが表示される方法に依存します. パッケージ間の依存関係であります “余分” これはシステムの基本的なインストールとメンテナンスを容易にmenadzhiranaeto. あなたがPHPをインストールするとき、私は通常の点火に必要な他のライブラリを持っているかどうかを知る必要がありません. Webサーバー上にインストールされ、すべての悲しみときに私は必要なモジュールをコンパイルするには、依存関係を満たす間、私は数年前に一つのケースを覚えているのphp-それを. あなたのケースで適切に動作または単に必要なオプションを欠いていない可能性があるオプションでコンパイルされた他の国のバイナリパッケージからルダム. さて、これらのケースのために持っています apt-getのソース あなたのSorskを引っ張るbildnatパッケージプラスに配置されているすべてのパッチになっています. 修正およびモデレーションは、個人的な好みや裁量に常に可能です.

2. そこにネットインストールCDため、 – 基本的なパッケージと最小の画像. それは、新しいユーザーのために有用であろうが、任意のシステム管理者のための最小限のインストールが優位であるか不思議. インストールは少しパッケージのワークショップです. システムはほぼ 0. だから、あなたは正確にあなたが期待するように動作しますセキュリティを持っています – 私たちの小さなそれ以上. 数日前、私は、x64システムのためのSlackware CD1を削除したかったし、私は彼らのx64バージョンの唯一のDVD版があったことが不快に驚きました. 唯一のx86のは、最小インストールdosatatachno CD1を削除するオプションを持っています. ではない、それが必要なパッケージが、単一のサーバー上で、一般的にDVDの足場を選択されますインストール中に死亡する苦痛だということ😀WTF??? Debianのネットインストールイメージは追加パッケージがインターネットから引っ張って何を選択するために、もう一度あなたの機会を提供する肯定的です, че ще бъдат последната версия в огледалото stable/testing/unstable.

3. Защото има супер елементарен инсталаторконзолата не е плашеща. Тук нещата са малко 50/50 защото и Slackware също е с изключително лесен инсталатор с единственото изключение което е ключово разделянето на диска се налага да се напишат малко команди в конзолата което е плашещо за някои потребители. fdisck или cfdisk не са толкова страшни но факта че не е вградено в инсталатора само по себе си е недостатък. 一度作成した後、パーティションはインストーラによってフォーマットされますが、それまではあまり尊重されなければなりません. Debianのでは物事はこの点で容易であり、デフォルトのインストーラは、あなたの上に役立ちます , あなたが近いからそれを制御するためのプロセスに置いている場合がありますが、常にシェルとを呼び出すことができます.

4. Debianのチームは奇妙なアイデアに対してオープンであるため、. うーん誰かが私が無礼笑っているだろうここslakar, このようなBSDカーネルとのクロスオーバーLinuxなどizrudshtiniは必要ありません, しかし、なぜ. 彼らの前に人々はそれを主張する勇気, 地球は丸いです. 😀 Ако не се лъжа Debian работи на най- голяма колекция от хардуер 😉

5. По подразбиране не е с KDEмного мразим KDE. А както е всеизвестно Патрик е голям радетел на KDE и винаги това е била подразбиращата се графична среда в Slack-а. Още при първата ми среща с KDE разбрах че това не е моя тип GUI освен всичко друго много ми напомняше и за Windows

HTTP://www.youtube.com/watch?v=10k3JwZUXlc

Debian OpenLogo

先日私の友人が私に書いたと問題があったこと Debianの -私のサーバー、. 正確には保たれた sessiite より 30 関係なく、どのように多くの分をセットアップします。 session.gc_maxlifetime. В общи линии проблема е че Debian са решили да пренапишат поведението на сесиите като вместо garbage collector-а се стартира един cron на всяка 9-та и 39-та минута който почиства старите сесии. Тои се намира в /etc/cron.d/php5

като цяло семпличък скрипт който стартира от своя страна /usr/lib/php5/maxlifetime и в него се намира променливата колко време да е живота на кукито който е 1440 секунди или 24 минути 😉 От тук нататък има 2 варианта или да се спре крон-а и по този начин се прекратява автоматичното чистене което може по късно да се пренастрой от php.ini или направо в самия скрипт да се промени продължителноста на живота на сесиите с променливата max. Аз лично предпочитам втория вариант. Доста по чист е като цяло но има и недостатъкако се презапише файлът промените ни ще се изгубят което си е неприятен факт.

psの. Сега като се замисля вероятно ако се дефинира друго място където да се съхранява сеиината информация чрез самото php би трябвало да излезе извън обхвата на скрипта и по този начин да се използва пак по нормален сесията без да прекъсва грубо.


ini_set('session.gc_maxlifetime', 14400);
 ini_set('session.gc_probability', 1);
 ini_set('session.gc_divisor', 100);
 session_save_path(APP_PARENT_DIR . '/sessions');

Zemantaの強化されたことにより、