/dev/random

Имах една доста интересна закачка закачкатрябваше да създам огромен брой случайно генерирани пароли като имах изискване да са с определена дължина да съдържат големи малки букви и цифри, нормални неща. Звучи лесно нали и в общи линии е. Използвах /dev/urandom за оснонвата генерация и след това с един кратък конвейер филтрирах до желания брой знаци и видове знаци които трябва да се използват. Стига съм увъртал в основната скрипта е конвейера :

cat /dev/urandom | tr -dc '[:alnum:]' | fold -w 20| head -n 1

Така нека да разгледаме малко по подробно какво се случва тука. Взимаме изхода на cat /dev/urandom. След това го филтрираме да се показват само малки, големи букви и цифри. След това с fold ограничаваме дължината на низовете до желания от нас брой. Накрая лимитираме да се показва само 1 ред от целия изход. В общи линии лесно като 1-2-3. Ако искате да повишите сложността на паролата и със специалените символи в регуляярни израз на tr може да се използва :graph: または :print: вместо :alnum:, които включват всички символи без или със space.

cat /dev/urandom | tr -dc '[:graph:]' | fold -w 20 | head -n 1
Zemantaの強化されたことにより、

私のDebianの人々は再びパンツ依存性を染色します. すなわち汚れた彼らはスカイプに依存するパッケージのia32-libsのを蹴っているわけではありません. 私は彼らの中毒がx64のバージョンであるように提供される理由をコメントしません😉だから、最終的には、直接このパッケージの除去のためにこするいくつかのアプリケーションがあります. ので、それらなしで対処することができない良いか悪いかについて, パッケージを回収する必要があります. ほとんどの最も簡単なオプションは、テストリポジトリを追加して、基本的にそれに優先順位を付けることで、それほど再び、これは我々がすでに更新され、IA32-libsの行ってきたときの手順は、システムダウンを調べる😀です.

1. テストリポジトリや喘鳴を追加- これは、次の安定のDebianのコード名であります. /etc/apt/source.listでは、同様な行を追加します。


deb http://debian.ludost.net/debian/ wheezy main contrib non-free

2. 我々はまだそこに一度のような不安定なリポジトリのもの上記のテストパッケージにパッケージを優先し. ファイルを作成します/etc/apt/preferences.d/apt (これは私の個人的な選択であります) であってもよいの/ etc / aptの/好みではなく/etc/apt/preferences.d/とその次の内容を追加します。


Package: *
Pin: release a=testing
Pin-Priority: 1010

3. 新しいリポジトリとの優先順位を更新するアップデートをapt-getを. バージョンで現在彼らの新しいスカイプをやってのけます 4.0.0.8.1 それはdpkgをインストールし、あなたが不足しているパッケージを修復します


dpkg -i skype-debian_4.0.0.8-1_amd64.deb

apt-get install -f

 

В доста общи линии това е процедура за принудително сваляне на версиите на пакетите но аз съм я използвал само за тези за които ми трябва в последствие може дадете приоритет на ia32-libs ia32-libs-gtk lib32v4l-0 試験フィーダによって除去すること.

English: This is a side view of the read head ...

Вчера ми се наложи да вдигна една виртуална машина на Windowds NTFS дяла ми. За мое огромно учудване машината започна да се влачи ужасно много когато virtualbox започна да създава виртуалния си HDD. WFT ??? Веднага един бърз top и проблема лъсна. ntfs-3g беше забил на 100% cpu usage 3 от 6-те ми ядра. Хмммм странно. След крако съзерцаване в следния ред проблема лъсна

/sbin/mount.ntfs-3g /dev/sda4 /media/disk1part4 -o rw

Очевидно /dev/sda4 е mount-нат само с default опции. Като цяло ntfs драйвера има дертове с интензивно писане и четене по по дяла ако не са му оказани малко чудодейни настройки.

  1. big_writesнай важната опция за падне интензитета за натоварването на вашата система като се използват запис на големи блокове.
  2. noatimeускорява системата като забранява обновяването на inode access time ако не ни е необходимо. На мен лично въобще не ми трябва
  3. windows_namesтука няма никакво ускорение но за сметка на това имената на файловете се третират според MS конвенциите при които имената на файловете не зависимо дали са с големи и илки малки букви са еднакви.

След както поправих опциите с който ми се монтира дяла fstab записът изглеждаше така


UUID=2213f519-f980-42bf-9e25-9201db38c458  /media/disk1part4  ntfs-3g  defaults,big_writes,windows_names,noatime 0 0

Zemantaの強化されたことにより、

いくつかの時間私は気づいたことは動作を停止しました gnome シェル天気拡張-私. 基本的には彼の私のバージョンの最新バージョンを whined なかった Gnome シェル. 奇妙な私は gnome シェルの更新バージョンを更新されたとき. その後、彼をダンプ, защото не е болка за умира и още по малко имам време да се ровя в такива дребни грешки. しかし、今日私はそれを終了し、čudesiâta を取得する時間だった考え出した. 最新バージョンに git ツリーを更新しました, 私がインストールされて新しい – 変更なし. 博. 私は彼のことをヒットし、アンインストール、そして衝撃的な何かがポップアップ表示されます, 追加でまだ非アクティブ化された更新されません。, deinstaliral だった. 基本的には、この時点で私は考え出した私はインストールされているし、いくつか他の拡張子フォルダーなどを行うのでクロス. さあ今からは、次のシナリオで進んでいます。. アドインの名前を見つける, 追加の検索し、削除. 次のコマンドを保持している gnome シェルの instaliranete 添加物の名前を取ること


gsettings get org.gnome.shell enabled-extensions

ちなみに私は実現, че имам активирана добавка с името [email protected]. 楽しいです. Приятното е в случая това е името на папката на добавката и лесно може да се локира местоположението и с командата


find / -name [email protected]'

Тук нещата вече станаха лесни. От изхода на find-a разбрах, че го има в 2 папаки. Един бърз rm -rf на 2-те папаки и всичко си дойде на местата. Една бърза инсталация на добавката и рестарт на gnome shell.

Zemantaの強化されたことにより、

数日アウト XAMPP 1.8.0 昨日のバージョンからのアップグレード後 1.7.7 私は非常に興味深い問題を抱えていました. phpmyadminの-と彼が開き、と大笑いしません 403

アクセス禁止さ!


新しいXAMPPのセキュリティコンセプト:

要求されたオブジェクトへのアクセスは、ローカルネットワークからのみ利用可能です.

この設定は、ファイル内で設定することができます “httpdの-xampp.conf”.

すぐには/ opt / LAMPPである私へのhttpd-xampp.confを開いたの/ etc /エクストラ/, 一見すべてが正常に見えました. ローカルネットワークのための規則は、中にありました. 別にオープニングローカルホストから. 博 ??? 私が見たログと私のアクセスがkonfiguatsiyataによって遮断されていることがわかり. ここで今私が息を呑んだと率直に幾分運が問題を見つけたもの. След като преглеждах httpd.conf-а видях в Allow/Deny клаузите един последен ред 必要とするすべての付与. ああユーレカ. これは、締結した新たな制御機構であります Apacheの2.4.xの. これは、アクセスまたはそのような罰金を拒否を与えます, 基本的に模倣を許可/拒否機能 :). За да поправим проблема добавяме Require all granted в директивите за папката /opt/lampp/phpmyadmin. 私がどのように見えるの変化した後、

<ディレクトリ “/オプト/ LAMPP / phpmyadminの”>
AllowOverrideディレクティブにauthconfigリミット
注文可能に,否定します
すべてから許可
必要とするすべての付与
</ディレクトリ>

 

Viangiは別の野生を試すことができます, 例えば、フォルダphpmyadminのに他の何かの名前を変更するとしていないエイリアスを行います. しかし、それは醜いとあまり意味はありません🙂

彼らは私のDebian生まれるように私はすべてのコンポーネントのクリーンインストールをXAMPPを使用していない、なぜ彼らは私に尋ねたp.s – отговорът е много много простМЪРЗЕЛ. Мързи ме да напиша няколко команди после да си пипна конфовете и прочие. Доста по лесно е сваляш целия пакет разархивираш и палиш 😉

Zemantaの強化されたことにより、