eAccelerator е един прекрасен механизъм да по забързаме бавното php. Общо взето идеята е елементарна 😆 при изпълнение на php скриптове тая щуротия ги пази до オペコード ниво и при следващо извикване ако няма промени пo скрипта се ползва opcode копието. Резултата е по бързо изпълнение по ниско натоварване на сървъра, по малко разхищение на ресурси. Общо взето това е.

Сега да споделя простотията която успях да сътворя. Преди малко по малко от седмица на един сървър обновявах php версията която ползва заради фаталният CVE-2010-4645 бъг. Поднових версията до 5.2.17 където видях, че е поправен. Не ми се рискуваше с 5.3.5 версията, че има разлики и не знам кое как ще сработи , а и най важното беше късно вечерта. 結局のところ. Ъпдейта мина повече от гладко, но след като приключих ми направи впечатление че пъргавостта на сайта падна доста. Но единия от разработчиците ме беше предупредил, че ще тестват нови скриптове и не му обърнах много внимание. Вчера ми се наложи да настройвам едни cron-ове на php и когато ги пуснах видях един доста неприятен надпис, че компилацията ми на eAccelerator-a е за старта версия на php-то ми и с новата не работи ;). Ясно вече всичко е ясно. Набързо прекомпилирах eAccelerator-a и всичко си дойде на мястото по груби наблюдения зареждането на страниците падна двойно като се освободиха ценни мегабайти рам. Като цяло вече поне си направих теста и със сигурност има полза особено при над 200 потребителя online нещата стават доста красноречиви а при 400 😉 Има и други механизми но според тестовете eAccelerator-a е най грамотния избор. Нямам особено време за тестване затова се доверявам на хората 😀

HTTP://www.youtube.com/watch?v=eJarZiMQaKA

マルメ 非常に興味深い新しいプロジェクトします。 – 全体的にみて、ホスト サーバーに悪意のあるソフトウェアから保護するものです。, 私の友人と linux の第一人者 ShadowX によって作成されました。. まさに、意味を明確にする – 言う素敵な c99 どのホスティング 1 つの šelče にスローするように何もを防止し、場合ない十分よく設定ファイル システムがシェルへのアクセスを取得する邪悪な hahor を防ぐために何も. 一般的にこのような罰金を監視する malmon の権利の考えたわごとをアップロードし、ドキュメント ルート以外の検疫ディレクトリに移動. 原則として作業はかなりいい – 指定したシグネチャに一致するように、ソフトウェアといくつかのファイルが存在する新しいフォルダー内のファイルと永遠の狩猟場は、モニター. ウイルス対策ソフトウェア 😉 スクリプトのようなものが軽量になる python で書かれました。, 迅速かつ柔軟です. コアの比較的新しいメカニズムを使用して作成された新しいファイルを監視 inotify. まだスクリプトはの公式安定版ではありませんが 3 完全にロードされたサーバー上の問題をなかった日 – 一番上にあるサイトの 1 つ 100 tyxo 😉

乾燥した統計と深いコードの実行方法の説明を注ぐしていき, しかし、それを行うつもりはないです。. По скоро ще ви призова да го сваляте тествате и ако имате предложения да пишете на автора 😉 Ако видите бъгове пак му пишете хора сме грешим и е добре да се подкрепяме. Наздраве!

私はユニークなジャークだと恐ろしくmarlivと中途半端なコードを書くための, 私は、全体の夜のために私をホストしているマシンへのアクセスなしで残します. 問題は些細な愚か者が、時間の任意の考えをであることが判明しました.

#!/bin/bash -x
wget http://checkip.dyndns.org/ -O /tmp/ipaddr
IPADDR=$(cat /tmp/ipaddr | grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>')
IPADDROLD=$(cat /tmp/ipaddr_old | grep -Eo '\<[[:digit:]]{1,3}(\.[[:digit:]]{1,3}){3}\>')

if [ "$IPADDR" != "$IPADDROLD"  -a "$IPADDR" != "" ]
then
 sed -i "s/[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}\.[0-9]\{1,3\}/$IPADDR/" /etc/bind/neo2shyalien.eu
 /etc/init.d/bind9 restart
 echo "server localhost" > /tmp/nsupdate
 echo "zone neo2shyalien.eu" >> /tmp/nsupdate
 echo "update delete ns.neo2shyalien.eu. A" >> /tmp/nsupdate
 echo "update delete ns.neo2shyalien.eu. CNAME" >> /tmp/nsupdate
 echo "update add ns.neo2shyalien.eu. 38400 A $IPADDR" >> /tmp/nsupdate
 echo "update add *.neo2shyalien.eu. 38400 CNAME ns.neo2shyalien.eu." >> /tmp/nsupdate
 echo "show" >> /tmp/nsupdate
 echo "send" >> /tmp/nsupdate
 echo "" >> /tmp/nsupdate
 /usr/bin/nsupdate -k /etc/Kns.neo2shyalien.eu.+157+59417.private -d /tmp/nsupdate
 mv /tmp/ipaddr /tmp/ipaddr_old
fi

これは、今誤らないだろうスクリプトを補正しています. 今すぐスクリプトを作るかを説明するために、問題の一部であったところ、私は説明します. 少なくとも私は、動的パブリックIPをしました. 私は、マシンの設定を変更するために変更した場合、私のアドレスの変更をチェックするために、上記のスクリプトを入れて、自分のドメインのための情報を送信します, 変更. 総合的な些細なスクリプトが、私は恐ろしく認知症の省略を行いました. あなたは、アドレスの変更をチェックする部分で

if [ "$IPADDR" != "$IPADDROLD"  -a "$IPADDR" != "" ]

それがあった前に

if [ "$IPADDR" != "$IPADDROLD"]

オーダー自体が行うので、これは第二のIPアドレスを取り、彼らは別のアップデート場合逃し同一である場合、それらを照合します. 以前のバージョンでは、私は、スクリプトが、私は私のIP =と決めていたいくつかの理由で非常に重要なエラーを逃していました “” (нищо) и пренаписало конфигурацията на bind-а ми с празно поле и при следващата смяна вече не може да пренапише правилно конфигурацията което води липса на връзка с nameservr-a. Малоумно нали 😉

彼が最適に来たまで、私は論争の多くを持っていたので、 – Androidのための私のHTCに私は物事の1以下の詳細な説明を打ったことにしました. ケースではNAND-と電話にインストールする仕様になります, haretブートオプションは焼き直しではないだろう, それ物事は同じである必要がありますが.

1. トレーニング – 私たちは、NANDチップをflashnemし、Androidaの直接ブート化を可能にするコアを準備する必要があります前に、. あなたは、LinuxやMac OSを実行している場合をお勧めします Atools-およびオプションは、Windowsを実行している場合 NBHエディタ-a е вашата панацея. След това смъквате последното ядротo от GIT-A私は個人的にバージョンの最新版をお勧めします 2.6.25. 安定したから作品 2.6.32 そしてより多くの電気を節約, 欠点は、低転送無線LANアダプタです, これは私に私のスーツ. NBHは、ファイルを開いて、お使いの携帯電話やドロイドのバージョンの設定を適用します . その後、お使いの携帯電話用の新しい改訂版のカーネルを保存. SDカードあなたの上に置きます. 我々はSDカラット私たちからpreflashenmするSPL-お電話している場合、それは私たちのためにkaisimg.nbhフォーマットする必要があります. シーアのもののために私はそれらを説明しませんので、かなりどこでも書かれています. すでにWindows Mobileのにさよならを言うことができると述べ、核とフラッシュ😉

2. アンドロイド – 我々は携帯電話のトップを終えた後、コンソールモードで充電を開始し、フロントパネル上のDパッド、および、または中央のボタンを保つために私たちを招待します. С него влизаме в boot менюто от което можем да си инсталираме ъпдейтваме ресетваме и прочие Androida ни. За да можем да инсталираме трябва да имаме папка andboot в SD карата ни в нея трябва да има файл с името androidinstall.tar.gz или androidinstall.tgz. След като пробвах почти всички Froyo версии мисля че най бърза и стабилна е Fat Free Froyo. Лично него ползвам и не съм имал почти никакви бъгове, ще се надявам и за напред разработчика му да се старае толкова много. あなたは少なくとも一つを作るためにインストールを開始する前に、それは合理的です 512 またはもう少しext2が、プログラムをインストールされますドロイドVIVのdata.imgまたは一部を座って、あなたのSDカードを分割します. インストール自体はext2パーティション上のNAND-日付AA分あなたになるためにあなたのシステムを選択自明です. 待ちます 2-3 分はすべてまで態度であり、元のメニューに戻ります. 終了し、起動を選択し、あなたが新鮮なのAndroidをインストールし起動します. 元気にし、楽しみを持ってここから.

3. 他のもののためにいくつかの単語 – 中でもラジオのROMバージョンをお勧めしますし、1.65.hhバージョンです. そうはうまく動作しませ1.7hhhhバージョン. 等それらに関するいくつかのトラブルお使いのSIMカードから連絡先を読み込むためのスコープがあり、. あなたはまだテストしたい場合 2.6.32 各種パラメータの初期化システムに新しいカーネルを提出するため、カーネルお​​そらくあなたのAndroidを起動することはできません。. それを置くことによって、この場合のupdeytvateシステムでarhivcheto ここで в adboot папката и после от boot менюте се избира да се ъпдейтне системата. Хубавото при него че прави системата една идея по бърза wifi адаптера смучи с по голяма скорост но не е толкова стабилен като 2.6.25 което не е малък минус 😉 отделно че с него Fat Free Froyo-то не може да запаметява контактите от SIM-a.