今日、私は新しい詩貫余りを働きました. 最後に彼女に秩序をもたらしました, а ми се ще да я пооправя малко преди да пусна последната стабилна, おそらく最終版. だから私は、受信機の何日の稼働時間をチェックするためにアイデアを持っていました, че повечето ми правят проблеми след като са били повечко време, 私はで行うことを決めました 10 リブートprfilaktichen日. 結果otkomandata稼働時間は非常に不愉快な仕事ですので、私は私が他の変数の日をクリアkonveirche全体に走り書き

# uptime
12:13:57 up 30 days, 20:07,  1 user,  load average: 0.00, 0.00, 0.00

Та въпросни ред се филтрира само от суперския конвеир 😛

uptime | awk -F'up' '{ print $2 }' | awk -F'days' '{ print $1 }'

Като ако работното време е дни резултат е цяло число с дните, а ако е часове резулататът е подобен на

[email protected]:~$ uptime | awk -F'up' '{ print $2 }' | awk -F'days' '{ print $1 }'
1:34,  5 users,  load average: 0.46, 0.39, 0.41
[email protected]:~$

Заради Което минава през проверка за вида на стойноста

if echo $days | grep "^[0-9]*$" > /tmp/null
then
   echo "Uptime in days is $days"
else
  echo "Uptime isnt in days"
fi

Просто лесно и ясно в if-а конструкцията проверява дали стоиснота съдържа само цифри с регулярни израз grep^[0-9]*$”.

Preid週は、PHPのプロジェクトを打っていませんでした. 全体的に私は詳細を共有するが、ハワ比較的簡単だったことはできません. それが終わった後、私は結果の恐怖残りました – ひどいnapsianコード, darvarshtina, 何フィネスありません, 唯一の肯定的なものでした, それは信頼性が高いです. しかし、私はそのように愛されていません, 私は良い方法であるように書くことが大好き, ないsekirata nasyakanとのパックで. よく, それが公開されています, そうでなければ私は恥で死ぬだろうと. Такава разка загубана на умения я отдавам единствено и само на писането на bash-ове през последната половин година и тотална липса на по обектни похвати в програмирането. От вчера започнах фундаментално опресняване на познанията, че скоро ще ме очакват нови задачки закачки а няма се излгам като кифладжия с грозен код. След няколкочасове четене си припомних обекния модел в php, бях збаравил че колкото и да е смотан като езит php (което мнение аз не споделям) има изключително приличен обектен модел.

昼食は、. 私は車の中で得ました, キーを回します – 光直ちに. モータはpurred, 6気筒のたわごと音はユニークです. 私は屋根裏部屋にハッチを開きました, それは私の車のように暖かい天気だったがestvestveno光であり、. Auspaha音がより明瞭で快適になりました. 本当にあっても音がそれに座っての喜びを作成します. ゆっくりと感じてすぐに130頭の馬の推力ペダルをリリース. ゆっくりと私はmi.Patyaが許可の上の速度で数回移動するために、ほぼ完全に滑らかであるraboatataに主要道路を左に. しかし、私は唯一の10代の秒をカットしました, を有する第二の喜び 7000 RPMはユニークです – ノイズは気持ちを作成し、実際の強力な猛烈なマシンです, そのフライ. そして、ほぼ毎時100キロで移動して飛行. 湿りました! シェはすぐにバスステーションに到達してから横断を待っています. バスの男の子と女の子でMinavaikiは手をつないで移動しています. 女の子がなって、表情で私を追跡しました. 私はほとんどに減少します 0 交差点を通過します. ハンド突然ガスリリース 2 女の子は私の後にはほとんど魅力的なターン. 学校にNastinagmピカピカの新しい車. 私は左と歩行者pateyaを回すのを待っているその場所を離れるあります. 交差点は私のジュエリーを私に知らraddvaikiを迎えるIzchakvaiki. まだ生きているボンネットの下に馬を区別すでによくやってのけます, 私uskotenito席に釘付け, nekolkoratno. 私のオフィスに来て、いつの間にかpraveikiジグザグ車の間parkitalite. 道の安定性が顕著です! 1月には、歩道にゆっくり登ると、数秒待って, 緻密で恐ろしいとても美しいたわごと音, あなたは彼らが非難おじさんと準備ができて、いつでもあなたのグリルを聞く場合. エンジンをオフにして. 私はターンと笑顔, うわー、私はラッキーだよ、これは私の車であります!

http://www.youtube.com/watch?v=7vhamVyv6Og

私は私が最後にお別れの時間で来るかもしれないと思う xmms . これは私のお気に入りのプレーヤーは、多くの年のキールの理由

  • クイック
  • uben と簡単な interfeis
  • 不要な機能なし

もっと人間 😉 の残念なことに必要なもの ostarâ 別に, つまり e 私 GTK1, 阿部は今以上の古い mralno です。. Отделно почна да има склонност към бъгове с новия GNOME 2.28. Винаги съм обичал winamp like плеърите. 唯一の選択肢は stavaše するように Linux が行方不明の時間の多くの地獄を保存します。 大胆です 私は実際にバギーと超不愉快な仕事は特に周りの新しい第 2 版ランブル. 数日前に出くわしたが、 リッピング でも彼のスタートアップ p″rvioto は私の印象の interfeisa にしました。 – ちょうど方法私はそれが好き. 私は働いてはバグを見た, 最後のプラグインがあります。さらに快適であるそれに組み込まれている FM. 非常に重要なことです。 ロシアの sdelâno 😉 とのメンテナンスの問題はありません。 CP-1251. ベータ版への安定したバージョンで作業 2 日目の後をテストし、少なくともいくつかの他のバグ 😆 を参照してください。 . Ple″rčeto は私が予想よりもはるかに良いことが判明します。. 私はすべてのマシンのメジャーになった, これは無駄何の下周り胃と osvobdih の場所 😀 を開く