ХОСТИНГ ПРОМЕНИ

私が最近書いたので、それはしばらくしているが、私は私の新しい仕事で忙しいひどいですよ, 私はまだ落ち着かないと私は私の新しい場所でインターネットをさせませんでした. 別々に, それは非常にハードウェアの悲哀を起こった私の小さなブログを収容し、できないことに私はマシンに物理的にアクセスを持っているため、彼は機能しませんでした期間があったことホスティング. あまり考えた後、私は自分のblogchetoパブリックWebサーバを移転することを決めました, 思考の多くは、特に容易ではない承諾を必要と判断. 私はまだ、主にシステム管理者だし、それは私のプライドを打ちます, 現時点では、私は、任意の適切なマシンを持っていないので、サイトをホストします, その苦い一口を飲み込むと前進. 別にこの事実と私は非常に操作設定のapacheの可能性によって制限されていたという事実から、 + PHP + MySQLの物事はそれほど悪くはありません. 人々は、定期的なバックアップが助けを求めることができる技術的な支援を持っている彼らのdizastar rekovari計画があることを確認してください – както и се наложи за да импортират бекъпа на базата ми данни които е в скромния размер от около 1GB. За сега има още няколко дребни настройки да се довършат но това ще е като имм нерви да се боря с тъпия cpanel 😆

2 コメント

  1. Аз затова ползвам услугите на blogspotне ми се налага да се грижа за хостинг..

    Така и така не ми остава време да пиша в блога, поне да отметна грижата за работещ и константно защитен сървър на някой друг 🙂

    1. Дам така е преди бях доста по айляк с времето и особенно като сървърчето ми беше в съседната стая беше доста лесно 🙂 По принцип в първия удобен момент в които има перспектива за някакъв стабилен сървър под мой контрол ще го вдигна на него. Каквото и да си говорим собствено оптимизиран и защитен сървър си е друга бира 🙂

返信を残します

あなたのメールアドレスが公開されることはありません. 必須フィールドは、マークされています *

アンチSPAM *