Cli に CP1251 UTF8 変換

それ以来しばらくの間 kodene に対処してほとんど cli でいくつかの izvr″ŝaniâ を選択する UTF8 enkodnati ではないです。. 今日私はすぐにファイルを見直さなければならないし、ほとんどすぐにそれを開いた私感じた欲望に含まれる rm-rf フォルダー, 誰か半分脳細胞を個々 の障害はキリル文字の彼らのコメントを書くこと. 幸いにも、超能力 admiralskite 解決の性質の誤解 1 cli で行:

iconv -f cp1251 -t utf8 old_shitty_encoded_file -o new_good_encoded_file

Мисля че самите флагове говорят сами за себе си но нека да ги прегледаме на бързо:

  • -o outputfile
  • -t to-encoding
  • -t to-encoding

iconv има и друга много приятна екстра че може да транслитерира (където е възможно) като се зададе -t ASCII//TRANSLIT но за съжаление не работи с кирилица 🙂

返信を残します

あなたのメールアドレスが公開されることはありません. 必須フィールドは、マークされています *

アンチSPAM *