През изминалият уикенд се изтъркаля TuxCon 2017. Според повечето хора съм се справил прилично добре с лекцията ми. Аз персонално не съм съвсем доволен, определено има много неща върху които да работя, защото планувам да не е последната ми подобна изява за в бъдеще. Ако трябва да съм честен по голямата част от презентацията почти не си я спомням, беше като в транс. Спомням си откъслечни моменти в които поглеждам часовника и установявам, че е изтекло прилично количество време.

Определено не беше никак лесно, дори като се има на предвид, че аудиторията беше изключително тясно насочена и нямаше някаква голяма бариера с публиката.

 

DN42 е един прекрасен проект който ви дава възможност да развивате вашите BGP умения без да чупите продуктова среда, без да ви се налага да имате скъпи устройства с които да си правите лаборатория да си правите симулации с GNS3. Същевременно да не е чисто лабораторна среда при която няма проблеми от реалният свят. Участвам с 1 node в проекта от около година. Един от проблемите в проекта е 1:1 с реалният святкогато някой ти обяви префикси които не трябва да обявява. Понеже съм мързелив и не ми се пише на ръка филтри все път, реших проблема с елементарен bash скрипт които ми генерира prefix-list с име dn42 и в него наливам валидните префикси.

#!/bin/bash</pre>
vtysh -c 'conf t' -c "no ip prefix-list dn42"; #drop old prefix list

while read pl
do
vtysh -c 'conf t' -c "$pl"; #insert prefix list row by row
done < <(curl -s https://ca.dn42.us/reg/filter.txt | grep -e ^[0-9] | awk '{ print "ip prefix-list dn42 seq " $1 " " $2 " " $3 " ge " $4 " le " $5}' | sed "s_/\([0-9]\+\) ge \1_/\1_g;s_/\([0-9]\+\) le \1_/\1_g");
vtysh -c 'wr' #write new prefix list

Списъка с валидните предикси се взема https://ca.dn42.us/reg/filter.txt от където и основният конвейр + малко модификации от моя страна за да може да се генерира префикс листа. Командите се изпълняват през vtysh.

4年連続でフリーソフトウェアとハ​​ードウェアに関する会議を開催します TuxCon. 個人的に私のためにこれが起こって最強プロヴディフの会議です, それは、開発者にのみ向けられていないとして、, しかし、ターゲットグループは非常に大きく、観客は非常にカラフルです. メモリがない提供している場合を考えます, 私はこれまでの版を見逃しています. 今年の版は私にとって特別です, 私のプレゼンテーションから. 私はについて話します dnsdist そしてそれは、インフラストラクチャのために有用であるかどうか. 彼女は一人で選ば話すなるのテーマ. Почувствах нужда да я покажа на света, тъй като е относително млада, а до момента почти не съм намерил нещо в нея която да не ми харесва. Не помня кога беше последният път когато ме впечатли толкова много нещо ново и същевременно да работи изключително добре.

あなたはCentOSのを知っているように 5 EOLがあります (人生の終わり) 3月31日から 2017. これは、以下の非常に興味深い問題につながります:

# yum update
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
&nbsp;Eg. Invalid release/
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
&nbsp;Eg. Invalid release/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/extras/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: extras

 

問題は、CentOSのミラーの短いリストです 5 すでに蹴ると直接コンテンツを拒否した後に得られた取得しよう:

# curl 'http://mirrorlist.centos.org/?release=5&arch=i386&repo=os'
Invalid release

 

一般的な全体に分配アップグレード作業サポート正規分布と錫を再インストールするのが最も賢明なアイデア. 残念ながら、私のケースではありません、それはテーブルの上にオプションとして立っていません. だから我々は少しジプシースキームをプレイしていました – 使用を開始します Vaultのミラー. 現時点では完全に明確なクリーチャーと正気ノウハウ, 私は運動の目的ではないすべての更新を受信しません, そしてちょうど私が必要なパッケージをインストールするためにはyumと協力したいです. この目的のために、すべてのミラーリストの変数をコメントアウトし、/etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repoでBASEURLを追加. 最後に、私たちはの種類にyumのリポジトリを取得します


[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/updates/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

最後にきれいなすべてのyumを再生 && yumのアップデート. すべて私たちはスキームを完了し、我々 は安全にすることができますので、エラーを取得せず終了した場合、古いパッケージをインストールします。.

 

Mozilla Thunderbird

の考え方は同じとっ FirefoxはVACUUMとREINDEXをデータベース. 一部の時間Debian rasaraja repaginateバージョンMozilla製品. 場からの移行IcedoweにThunderbirdい, いDefragmenterに基づく, でも自分のメール顧客の姿をとらえることに成功しました重大な量の文字, メール アカウントおよびサーバー, ユーザーとパスワード. スクリプトは、ファイル 🙂 を検索する場所の唯一のわずかな変更は、私の前のポストからの 1 つと同一

Linux のバージョン

for db in $(find ~/.thunderbird/$(grep Path ~/.thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM ${db}"
sqlite3 ${db} VACUUM
sqlite3 ${db} REINDEX
done

Mac os のバージョン

for db in $(find ~/Library/Thunderbird/$(grep Path ~/Library/Thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2)  -maxdepth 1  -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

Firefox のとは異なり、Thunderbird のプロファイル フォルダーはより正しい方法です。 (スペースなし) いままでにない変化区切り文字.