nuki ver 0.4

Այնպես որ, աշխատանքը շարունակվում է 😉 ես ունեմ մի նոր տարբերակ НУКИ հիմնական բարելավումը, որ pravilogove է, երբ վերսկսել receiver. Այդ նպատակի համար ես օգտագործել NC որ դա բարձրացնում նավահանգիստ 666 😈 եւ դրա միջոցով նետում լոգոները մինչեւ restrti. Որպեսզի կարողանանք է բարձրացրել NC, իսկ վազում cron-ը Logging վերաբերյալ drimovete I napsial սցենարը ինչը վերածվում է անվերջ հանգույց NC, քանի որ, ի վերջո, մի կապը դրա փակված ավարտից փոխանցման. Сами скрипт е досатъчно кратък и ясен при желание да се променят портовете и мястото каде да пише фаила 🙂 Самия лог смятам по натам в времето да го импортирам в база данни затова и формата на дата-та е такъв.

Leave a Reply

Ձեր email address will not be published. Պարտադիր դաշտերը նշված են *

Հակա-սպամ *