dovecotError: բույն() չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության

Այսօր сутинрта ես ստանդարտ dist upgrade մեկ սերվերի Debian և Dovecot մահացել հաջորդ սխալ 🙂

[….] Starting IMAP/POP3 mail server: dovecotError: բույն() չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության
Error: service(pop3-login): listen(::, 110) չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության
Error: բույն() չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության
Error: service(pop3-login): listen(::, 995) չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության
Error: բույն() չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության
Error: service(imap-login): listen(::, 143) չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության
Error: բույն() չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության
Error: service(imap-login): listen(::, 993) չի հաջողվել: Հասցե ընտանիքները չեն ապահովվում է արձանագրության
Fatal: Failed to start listeners
չի հաջողվել!

 

Ако се загледате внимателно в нея грешката вади очите на човек listen(::, 993) չի հաջողվել ակնհայտ է, փորձում է լսել ipv6 հասցե, որը ես հաշմանդամ 😈 . Որոշումը նույն очевдино ինչպես ինքն է սխալ – трябва да накараме dovecot да работи само на ipv4, което се постига с следният ред в /etc/dovecot/dovecot.conf
listen=0.0.0.0
След което удряме един бърз рестарт на Dovecot и всичко е по реда си и можем да продължим с дистрибутивният ъпгрейд

Leave a Reply

Ձեր email address will not be published. Պարտադիր դաշտերը նշված են *

Հակա-սպամ *