depeche mode in HY մյուս անգամ

Պաշտոնապես արդեն չեղյալ համերգներ. 🙁 РРРРРРР адски много съм разочарован, այնքան շատ էր, ոգեւորիչ. Ընդհանրապես դժվար է սահմանել իմ սիրած խմբի, բայց եթե ես ազնիվ Depeche թեկնածուն է թիվ 1 за тази титла. Уф, փչացնել իմ տրամադրությունը այնքան համակրում կեսօրից հետո. Հավատարմորեն պիտի գնալ Guano Apes բայց դա չի փոխհատուցել կորստի. Հուսով եմ, որ հնարել մի այլ ամսաթիվը, թեեւ, ըստ դիտելով, թե ինչպես են ամսաթվերը են Լի, բայց ոչինչ հայտնի չէ, թե պիտի պահէ իմ մատները անցել, եւ սա. Շնորհավորում ենք որբացած 🙁

Leave a Reply

Ձեր email address will not be published. Պարտադիր դաշտերը նշված են *

Հակա-սպամ *