CodeIgniter-ն multi base_url

Ինչպես գրել էի նախորդ գրառումը խնդիրը որոշելու base_url փոփոխական բավականին տհաճ. Այս փոփոխական է հոգ տանել, որպեսզի ստեղծել ճանապարհը հղումներ, екшъните ձեւերով, վերահղումները և այլն, և եթե сетната CI нереаботи корекно 🙂 Աշխատում է, բայց անում է մի խենթ բաներ url-րդ 🙂 Որոշումը, ինչպես միշտ խառնաշփոթ ( ինձ համար հայտնվել է մի քիչ, նախքան ես որոշեցի գրել նրան: ինքը) 😀

$config['base_url'] = ((isset($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] == "on") ? "https" : "http");
$config['base_url'] .= "://".$_SERVER['HTTP_HOST'];
$config['base_url'] .= str_replace(basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']),"",$_SERVER['SCRIPT_NAME']);

Այս մի կտոր կոդը փոխարինել կազմաձեւման base_url պարտադիր. Աշխատում է ինչպես երեւում է, թե ինչպես է http և https. Взима си само папката в която разположена платформата така, че не е необходима никаква намеса от наша страна.

Leave a Reply

Ձեր email address will not be published. Պարտադիր դաշտերը նշված են *

Հակա-սպամ *