Change LAN to WAN WRT54GL

Այսօր կրկին վերադարձել է рутерче նրանցից աշխարհը – նա էր պայթեցվել WAN պորտ և ընդհանուր առմամբ стваше նետում միայն. Да ама не понеже беше подходящ за *WRT firmware го флашнах и подмених WAN порта да е един от тези за LAN ето и самата процедура като цяло е фасулска

Չի թույլատրվում վերադառնալ պարամետրերը լռելյայն vlan0ports
nvram set manual_boot_nv=1

Հեռացնել նավահանգիստ 4(0) Lan-նավահանգիստները
nvram set vlan0ports=”3 2 1 5*”

Նավահանգիստ 4 խոսքը WAN պորտ
nvram set vlan1ports=”0 5″

Պահպանում է փոփոխություններ
nvram commit

Reboot երթուղղիչի
reboot

Ընթացակարգը пробвана է WRT, Tomato եւ աշխատում է 100%, նմանատիպ լինելու համար Open-WRT այլ DD-Wrt կան հենց գրաֆիկական գործիք gui-դա. Ընդհանուր առմամբ ընթացակարգը ստանդարտ մեծամասնության համար ուղղորդիչներ, քանի դեռ դուք աջակցում VLAN-և այն բանի համար, կարող են կիրառվել տարբեր նավահանգիստները տարբեր հատվածներում ցանցի.

Leave a Reply

Ձեր email address will not be published. Պարտադիր դաշտերը նշված են *

Հակա-սպամ *