През изминалият уикенд се изтъркаля TuxCon 2017. Според повечето хора съм се справил прилично добре с лекцията ми. Аз персонално не съм съвсем доволен, определено има много неща върху които да работя, защото планувам да не е последната ми подобна изява за в бъдеще. Ако трябва да съм честен по голямата част от презентацията почти не си я спомням, беше като в транс. Спомням си откъслечни моменти в които поглеждам часовника и установявам, че е изтекло прилично количество време.

Определено не беше никак лесно, дори като се има на предвид, че аудиторията беше изключително тясно насочена и нямаше някаква голяма бариера с публиката.

 

DN42 е един прекрасен проект който ви дава възможност да развивате вашите BGP умения без да чупите продуктова среда, без да ви се налага да имате скъпи устройства с които да си правите лаборатория да си правите симулации с GNS3. Същевременно да не е чисто лабораторна среда при която няма проблеми от реалният свят. Участвам с 1 node в проекта от около година. Един от проблемите в проекта е 1:1 с реалният святкогато някой ти обяви префикси които не трябва да обявява. Понеже съм мързелив и не ми се пише на ръка филтри все път, реших проблема с елементарен bash скрипт които ми генерира prefix-list с име dn42 и в него наливам валидните префикси.

#!/bin/bash</pre>
vtysh -c 'conf t' -c "no ip prefix-list dn42"; #drop old prefix list

while read pl
do
vtysh -c 'conf t' -c "$pl"; #insert prefix list row by row
done < <(curl -s https://ca.dn42.us/reg/filter.txt | grep -e ^[0-9] | awk '{ print "ip prefix-list dn42 seq " $1 " " $2 " " $3 " ge " $4 " le " $5}' | sed "s_/\([0-9]\+\) ge \1_/\1_g;s_/\([0-9]\+\) le \1_/\1_g");
vtysh -c 'wr' #write new prefix list

Списъка с валидните предикси се взема https://ca.dn42.us/reg/filter.txt от където и основният конвейр + малко модификации от моя страна за да може да се генерира префикс листа. Командите се изпълняват през vtysh.

Արդեն չորրորդ տարին անընդմեջ կկայանա ասուլիս `ազատ ծրագրային եւ ապարատային TuxCon. Անձամբ ինձ համար սա ամենաուժեղ Պլովդիվ համաժողովը ունենում, քանի որ այն ուղղված չէ միայն մշակողների, բայց թիրախային խումբը շատ մեծ է, եւ հանդիսատեսը շատ գունեղ. Եթե ​​հիշողությունս չի կարծում, որ, Ես կարոտել, այնքան հեռու Edition. Այս տարվա հրատարակությունը առանձնահատուկ է ինձ համար, Քանի որ ես ներկայացման. Ես խոսել dnsdist եւ արդյոք դա օգտակար է ձեր ենթակառուցվածքների. Որի թեման կլինի խոսել իր ընտրած միայնակ. Почувствах нужда да я покажа на света, тъй като е относително млада, а до момента почти не съм намерил нещо в нея която да не ми харесва. Не помня кога беше последният път когато ме впечатли толкова много нещо ново и същевременно да работи изключително добре.