През изминалият уикенд се изтъркаля TuxCon 2017. Според повечето хора съм се справил прилично добре с лекцията ми. Аз персонално не съм съвсем доволен, определено има много неща върху които да работя, защото планувам да не е последната ми подобна изява за в бъдеще. Ако трябва да съм честен по голямата част от презентацията почти не си я спомням, беше като в транс. Спомням си откъслечни моменти в които поглеждам часовника и установявам, че е изтекло прилично количество време.

Определено не беше никак лесно, дори като се има на предвид, че аудиторията беше изключително тясно насочена и нямаше някаква голяма бариера с публиката.

 

DN42 е един прекрасен проект който ви дава възможност да развивате вашите BGP умения без да чупите продуктова среда, без да ви се налага да имате скъпи устройства с които да си правите лаборатория да си правите симулации с GNS3. Същевременно да не е чисто лабораторна среда при която няма проблеми от реалният свят. Участвам с 1 node в проекта от около година. Един от проблемите в проекта е 1:1 с реалният святкогато някой ти обяви префикси които не трябва да обявява. Понеже съм мързелив и не ми се пише на ръка филтри все път, реших проблема с елементарен bash скрипт които ми генерира prefix-list с име dn42 и в него наливам валидните префикси.

#!/bin/bash</pre>
vtysh -c 'conf t' -c "no ip prefix-list dn42"; #drop old prefix list

while read pl
do
vtysh -c 'conf t' -c "$pl"; #insert prefix list row by row
done < <(curl -s https://ca.dn42.us/reg/filter.txt | grep -e ^[0-9] | awk '{ print "ip prefix-list dn42 seq " $1 " " $2 " " $3 " ge " $4 " le " $5}' | sed "s_/\([0-9]\+\) ge \1_/\1_g;s_/\([0-9]\+\) le \1_/\1_g");
vtysh -c 'wr' #write new prefix list

Списъка с валидните предикси се взема https://ca.dn42.us/reg/filter.txt от където и основният конвейр + малко модификации от моя страна за да може да се генерира префикс листа. Командите се изпълняват през vtysh.

Արդեն չորրորդ տարին անընդմեջ կկայանա ասուլիս `ազատ ծրագրային եւ ապարատային TuxCon. Անձամբ ինձ համար սա ամենաուժեղ Պլովդիվ համաժողովը ունենում, քանի որ այն ուղղված չէ միայն մշակողների, բայց թիրախային խումբը շատ մեծ է, եւ հանդիսատեսը շատ գունեղ. Եթե ​​հիշողությունս չի կարծում, որ, Ես կարոտել, այնքան հեռու Edition. Այս տարվա հրատարակությունը առանձնահատուկ է ինձ համար, Քանի որ ես ներկայացման. Ես խոսել dnsdist եւ արդյոք դա օգտակար է ձեր ենթակառուցվածքների. Որի թեման կլինի խոսել իր ընտրած միայնակ. Почувствах нужда да я покажа на света, тъй като е относително млада, а до момента почти не съм намерил нещо в нея която да не ми харесва. Не помня кога беше последният път когато ме впечатли толкова много нещо ново и същевременно да работи изключително добре.

Քանի որ դուք գիտեք, CentOS 5 ËoL է (End-of-Life) մարտի 31-ից 2017. Որը հանգեցնում է հետեւյալ շատ հետաքրքիր խնդիր:

# yum update
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
&nbsp;Eg. Invalid release/
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
&nbsp;Eg. Invalid release/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/extras/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: extras

 

Խնդիրն այն է, որ կարճ ցուցակները Centos հայելիներ 5 Արդեն նախագիծն ու փորձել անմիջականորեն ստանալ բովանդակության ձեռք բերել հրաժարվելուց հետո:

# curl 'http://mirrorlist.centos.org/?release=5&arch=i386&repo=os'
Invalid release

 

Ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր առմամբ այդ ամենից խելամիտ գաղափար է reinstall թիթեղներն հետ նորմալ բաշխման, որ աջակցում է աշխատանքային բաշխիչ բարելավում. Ցավոք, իմը չէ, որ այդպես է, եւ դա չի դիմանում որպես տարբերակ սեղանի վրա. Այնպես որ, մենք պետք է խաղալ մի քիչ gypsy սխեմա – սկսում են օգտագործել կամար հայելի. Ներկայումս ամբողջությամբ պարզ էակ է եւ մեղսունակությունը գիտեմ,, Ես չեմ ստանա որեւէ թարմացումներ, որ դա ոչ թե նպատակը զորավարժություններին, եւ պարզապես ուզում ենք ունենալ աշխատում է Յամ է տեղադրել փաթեթը, որ ես պետք է. Այդ նպատակով մեկնաբանել են բոլոր mirrorlist փոփոխականները եւ ավելացնել baseurl է /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo. Վերջապես մենք ստանում Յամ ռեպո տեսակից

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/updates/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

Վերջապես խաղալ Յամ մաքուր && ՅԱՄ թարմացման. Եթե ամեն ինչ ավարտել ստանալ գործիք այսպիսով, մենք հաջողությամբ ավարտել սխեմայով, եւ մենք կարող ենք համարձակորեն նրա տեղադրել հնացած փաթեթներ.

 

Mozilla Thunderbird

Գաղափարն այն նույնական է թե իմ դիրքորոշման Firefox տվյալների բազաների վակուումում եւ reindex. Արդեն որոշ ժամանակ նախագիծն rebradinranite Debian տարբերակները Mozilla ի արտադրանքի. Upon միգրացիայի Icedowe մինչեւ Thunderbird մտածեցի,, Ես չեմ defragment ձեր տվյալների բազայում, եւ մինչ օրս փոստով հաճախորդի Ես անցել է լուրջ քանակությամբ տառերով, էլփոստով հաշիվներ եւ սերվերներ, Users եւ Գաղտնաբառերը. The script նույնական է, որ իմ նախորդ գրառման հետ միայն փոքր ձեւափոխման համար, որտեղ պետք է նայենք համար ֆայլերի 🙂

Linux տարբերակը

for db in $(find ~/.thunderbird/$(grep Path ~/.thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM ${db}"
sqlite3 ${db} VACUUM
sqlite3 ${db} REINDEX
done

Mac OS տարբերակը

for db in $(find ~/Library/Thunderbird/$(grep Path ~/Library/Thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2)  -maxdepth 1  -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

За разлика от профилната папката на Firefox тази на Thunderbird е с доста по правилен път (без space) и не се налага да се прави промяна на delimiter.