Напоследък чета доста не типични за мен неща, това е приятните такива…. (това е от преди над 1 տարի)

Умира бавно този
който не пътува,
който не чете
и не слуша музика,
който не открива
очарование в себе си.

Умира бавно този
който разрушава
себелюбието си,
който отказва помощта,
който не търси разнообразие.

Умира бавно този
който се превръща
в роб на навика,
минавайки всеки ден
по същите пътеки,
който не рискува
да се облече в различен цвят
и не разговаря с непознати.

Умира бавно този
който бяга от страстта
и водовъртежа на чувствата,
които връщат блясъка в очите
и спасяват тъжните сърца.

Умира бавно този
който не променя живота си,
когато е недоволен от работата
или любовта си,
който не рискува сигурността
за неизвестното,
за да преследва една мечта,
който не се решава поне веднъж в живота си
да избяга от мъдрите съвети.

Не умирай бавноЖивей днес!

Рискувай днес! Действай днес!

Не се оставяй да умираш бавно!

Не забравяй да бъдеш щастлив!

През изминалият уикенд се изтъркаля TuxCon 2017. Според повечето хора съм се справил прилично добре с лекцията ми. Аз персонално не съм съвсем доволен, определено има много неща върху които да работя, защото планувам да не е последната ми подобна изява за в бъдеще. Ако трябва да съм честен по голямата част от презентацията почти не си я спомням, беше като в транс. Спомням си откъслечни моменти в които поглеждам часовника и установявам, че е изтекло прилично количество време.

Определено не беше никак лесно, дори като се има на предвид, че аудиторията беше изключително тясно насочена и нямаше някаква голяма бариера с публиката.

 

DN42 е един прекрасен проект който ви дава възможност да развивате вашите BGP умения без да чупите продуктова среда, без да ви се налага да имате скъпи устройства с които да си правите лаборатория да си правите симулации с GNS3. Същевременно да не е чисто лабораторна среда при която няма проблеми от реалният свят. Участвам с 1 node в проекта от около година. Един от проблемите в проекта е 1:1 с реалният святкогато някой ти обяви префикси които не трябва да обявява. Понеже съм мързелив и не ми се пише на ръка филтри все път, реших проблема с елементарен bash скрипт които ми генерира prefix-list с име dn42 и в него наливам валидните префикси.

#!/bin/bash</pre>
vtysh -c 'conf t' -c "no ip prefix-list dn42"; #drop old prefix list

while read pl
do
vtysh -c 'conf t' -c "$pl"; #insert prefix list row by row
done < <(curl -s https://ca.dn42.us/reg/filter.txt | grep -e ^[0-9] | awk '{ print "ip prefix-list dn42 seq " $1 " " $2 " " $3 " ge " $4 " le " $5}' | sed "s_/\([0-9]\+\) ge \1_/\1_g;s_/\([0-9]\+\) le \1_/\1_g");
vtysh -c 'wr' #write new prefix list

Списъка с валидните предикси се взема https://ca.dn42.us/reg/filter.txt от където и основният конвейр + малко модификации от моя страна за да може да се генерира префикс листа. Командите се изпълняват през vtysh.

Արդեն չորրորդ տարին անընդմեջ կկայանա ասուլիս `ազատ ծրագրային եւ ապարատային TuxCon. Անձամբ ինձ համար սա ամենաուժեղ Պլովդիվ համաժողովը ունենում, քանի որ այն ուղղված չէ միայն մշակողների, բայց թիրախային խումբը շատ մեծ է, եւ հանդիսատեսը շատ գունեղ. Եթե ​​հիշողությունս չի կարծում, որ, Ես կարոտել, այնքան հեռու Edition. Այս տարվա հրատարակությունը առանձնահատուկ է ինձ համար, Քանի որ ես ներկայացման. Ես խոսել dnsdist եւ արդյոք դա օգտակար է ձեր ենթակառուցվածքների. Որի թեման կլինի խոսել իր ընտրած միայնակ. Почувствах нужда да я покажа на света, тъй като е относително млада, а до момента почти не съм намерил нещо в нея която да не ми харесва. Не помня кога беше последният път когато ме впечатли толкова много нещо ново и същевременно да работи изключително добре.

Քանի որ դուք գիտեք, CentOS 5 ËoL է (End-of-Life) մարտի 31-ից 2017. Որը հանգեցնում է հետեւյալ շատ հետաքրքիր խնդիր:

# yum update
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
&nbsp;Eg. Invalid release/
YumRepo Error: All mirror URLs are not using ftp, http[s] or file.
&nbsp;Eg. Invalid release/
removing mirrorlist with no valid mirrors: /var/cache/yum/extras/mirrorlist.txt
Error: Cannot find a valid baseurl for repo: extras

 

Խնդիրն այն է, որ կարճ ցուցակները Centos հայելիներ 5 Արդեն նախագիծն ու փորձել անմիջականորեն ստանալ բովանդակության ձեռք բերել հրաժարվելուց հետո:

# curl 'http://mirrorlist.centos.org/?release=5&arch=i386&repo=os'
Invalid release

 

Ընդհանուր առմամբ, ընդհանուր առմամբ այդ ամենից խելամիտ գաղափար է reinstall թիթեղներն հետ նորմալ բաշխման, որ աջակցում է աշխատանքային բաշխիչ բարելավում. Ցավոք, իմը չէ, որ այդպես է, եւ դա չի դիմանում որպես տարբերակ սեղանի վրա. Այնպես որ, մենք պետք է խաղալ մի քիչ gypsy սխեմա – սկսում են օգտագործել կամար հայելի. Ներկայումս ամբողջությամբ պարզ էակ է եւ մեղսունակությունը գիտեմ,, Ես չեմ ստանա որեւէ թարմացումներ, որ դա ոչ թե նպատակը զորավարժություններին, եւ պարզապես ուզում ենք ունենալ աշխատում է Յամ է տեղադրել փաթեթը, որ ես պետք է. Այդ նպատակով մեկնաբանել են բոլոր mirrorlist փոփոխականները եւ ավելացնել baseurl է /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo. Վերջապես մենք ստանում Յամ ռեպո տեսակից

[base]
name=CentOS-$releasever - Base
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=os
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/os/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/os/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#released updates
[updates]
name=CentOS-$releasever - Updates
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=updates
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/updates/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/updates/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

#additional packages that may be useful
[extras]
name=CentOS-$releasever - Extras
#mirrorlist=http://mirrorlist.centos.org/?release=$releasever&arch=$basearch&repo=extras
baseurl=http://vault.centos.org/5.11/extras/i386/
#baseurl=http://mirror.centos.org/centos/$releasever/extras/$basearch/
gpgcheck=1
gpgkey=file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-CentOS-5

Վերջապես խաղալ Յամ մաքուր && ՅԱՄ թարմացման. Եթե ամեն ինչ ավարտել ստանալ գործիք այսպիսով, մենք հաջողությամբ ավարտել սխեմայով, եւ մենք կարող ենք համարձակորեն նրա տեղադրել հնացած փաթեթներ.