DN42 е един прекрасен проект който ви дава възможност да развивате вашите BGP умения без да чупите продуктова среда, без да ви се налага да имате скъпи устройства с които да си правите лаборатория да си правите симулации с GNS3. Същевременно да не е чисто лабораторна среда при която няма проблеми от реалният свят. Участвам с 1 node в проекта от около година. Един от проблемите в проекта е 1:1 с реалният святкогато някой ти обяви префикси които не трябва да обявява. Понеже съм мързелив и не ми се пише на ръка филтри все път, реших проблема с елементарен bash скрипт които ми генерира prefix-list с име dn42 и в него наливам валидните префикси.

#!/bin/bash</pre>
vtysh -c 'conf t' -c "no ip prefix-list dn42"; #drop old prefix list

while read pl
do
vtysh -c 'conf t' -c "$pl"; #insert prefix list row by row
done < <(curl -s https://ca.dn42.us/reg/filter.txt | grep -e ^[0-9] | awk '{ print "ip prefix-list dn42 seq " $1 " " $2 " " $3 " ge " $4 " le " $5}' | sed "s_/\([0-9]\+\) ge \1_/\1_g;s_/\([0-9]\+\) le \1_/\1_g");
vtysh -c 'wr' #write new prefix list

Списъка с валидните предикси се взема https://ca.dn42.us/reg/filter.txt от където и основният конвейр + малко модификации от моя страна за да може да се генерира префикс листа. Командите се изпълняват през vtysh.

Мозилла Тандерберд

Идеята e identičan u kakto posta mi Baze podataka Firefox u vakuumu i REINDEXED. От известно време Debian разкараха ребрадинраните версии на Mozilla продуктите. При миграцията от Icedowe към Thunderbird се замислих, че не съм си дефрагментирал базата, а досега през email клиента ми са изтекли сериозно количество писма, email акаунти и сървъри, потребители и пароли. Скрипта е идентичен с този от предишният ми пост само с лека модификация за къде да търси файловете 🙂

Linux версията

for db in $(find ~/.thunderbird/$(grep Path ~/.thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM ${db}"
sqlite3 ${db} VACUUM
sqlite3 ${db} REINDEX
done

Mac os версията

for db in $(find ~/Library/Thunderbird/$(grep Path ~/Library/Thunderbird/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

За разлика от профилната папката на Firefox тази на Thunderbird е с доста по правилен път (без space) и не се налага да се прави промяна на delimiter.

Lukavi trik kako poboljšati brzinu preglednik kao firefox sqlite podatke bazne vakumirate. VAKUUM postupak obnavlja bazu podataka tako da defragmentirati, smanjenje veličine i to čini brže pretraživanje, disk običaj više efikasan i eventualno smanjenje opterećenja na disk kao čitanje u nizu moj sektora. Općenito to vrijedi za svaku bazu podataka to ne obavlja automatski usisivač/prevariti sebe.

Puki proces Defragmentacija baze podataka Firefox je prilično trivijalan – Vršimo VAKUUM datoteke baze podataka sqlite3 u profil imenik Firefox. U linux put je obično ~/.mozilla/firefox/random-name.default. Općenito, treba imati samo 1 dirketoriâ u mozilla / Krijesnica. ako imate više možete provjeriti ~/.mozilla/firefox/profiles.ini za ispraviti imenik je profil vašeg preglednika. Тъй като не ми се занимава да извършвам процеса на ръка разписах елементарен скрипт с който да дефрагментирам базите данни:

for db in $(find ~/.mozilla/firefox/$(grep Path ~/.mozilla/firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
  echo "VACUUM ${db}"
  sqlite3 ${db} VACUUM
  sqlite3 ${db} REINDEX
done

След изпълняване на скрипта търсенето в history-то и самото зареждане на лисика е чувствително по бързо. Скрипта предполагам че с малки модификации може да се ползва и в Mac OS.

p.s Ето варианта и за Mac OS Xтестван на Mac OS X Sierra. Налага се да форсираме делимитъра да е нов ред заради space в пътя до папката в която се съдържа профила на firefox

OIFS="$IFS"
IFS=$'\n'
for db in $(find ~/Library/Application\ Support/Firefox/$(grep Path ~/Library/Application\ Support/Firefox/profiles.ini | cut -d'=' -f2) -maxdepth 1 -name "*.sqlite" -type f)
do
echo "VACUUM && REINDEX ${db}"
sqlite3 "${db}" VACUUM;
sqlite3 "${db}" REINDEX;
done

Certifikacija u IPv6.he.net imaju dnevne testove koji daju više 1 dodatne stavke nakon što ste doživjeli su veliki testovi. Potrebno je izvršiti 100 kao test za maksimalne rezultate 😐 . Testovi se nisu potpuno

 • Traceroute
 • KOPATI AAAA
 • KOPATI PTR
 • Ping
 • Whois

Downside je da testovi moraju biti jedinstveni je da ne možete koristiti u domeni dva puta 🙂 između ostalog su malo dosadne 🙄 – nije izazov samo vrtjeti 5 naredba in cli i copy/paste rezultat u svoje web stranice.

Lijeni i admin koji voli olakšava život ispočetka brzo jednostavno paša-ono što radi prljavi posao za mene

#!/bin/bash

hr() {
 local start=$'\e(0' end=$'\e(B' line='qqqqqqqqqqqqqqqq'
 local cols=${COLUMNS:-$(tput cols)}
 while ((${#line} < cols)); do line+="$line"; done
 printf '%s%s%s\n' "$start" "${line:0:cols}" "$end"
}

if [ -z $1 ]
then
 echo "Append domain afert the script name!!!"
 exit
fi

IP=$(dig $1 AAAA +short)

if [ -z ${IP} ]
then
 echo "$1 dont have valid IPv6 record"
else
 reset
 traceroute6 $1
 hr
 dig $1 AAAA
 hr
 dig -x ${IP}
 hr
 ping6 -c3 ${IP}
 hr 
 whois ${IP}
fi

Kao što možete vidjeti original je nevjerojatno jednostavan. Dodaj domenu i onda to provjeriti ako IPv6 ulaz i ako tamo obavlja se svakodnevno testove za to. Svjež dio – funkcija HR koji ispisuje redak po širini ekrana se uzima iz Paša-hakeri.

Jedna od stvari koje me najviše smetati je našto ja Kopiraj/premjestiti u veliku cli direktorâ da nemam pojma Koliki postotak cijeli iznos pret″rkalâl. Nažalost cp/mv imati takve ovlasti i pribjegavaju Alternativne mogućnosti. Postoji vrlo malo mogućnosti ali ja osobno volim koristiti rsync umjesto pc/MB. To je sve što integrirati – Čuvanje prava na datoteke i direktorije, napredak šipka i moći izbrisati kopirane datoteke.

Uglavnom ja napravio 2 alias-а които вършат повече от чудна работа:

alias cpi='rsync -a --info=progress2'
alias mvi='rsync -a --info=progress2 --remove-source-files'